Spring til indhold

Resultatplaner

LogoPayoff.png (1)

I resultatplanerne indgås mellem DCUM og departementet. Resultatkravene er listet under DCUM’s fire styringsmål. Styringsmålene repræsenterer samlet set DCUM’s opgaver ud fra de lovfæstede krav for centrets virke på såvel børnemiljøområdet som undervisningsmiljøområdet.

I resultatplanen finder du en præsentation af DCUM, mål og resultatkrav samt budgetmæssige forudsætninger.