Spring til indhold

Projekt: Kvalitet og ledelse i nordiske dagtilbud

header image
billede
BM2piger_butik.jpg

Nordisk samarbejde undersøger kvaliteten af anvendte værktøjer til faglig ledelse i dagtilbud i norden.

Hvordan forstås begrebet 'pædagogisk kvalitet' på tværs af de nordiske lande? Hvilken viden, værktøjer og metoder anvender ledere af nordiske dagtilbud til udvikling af den lokale praksis? Hvad er deres erfaringer?

Disse og mange andre spørgsmål søger vi svar på i et tværgående nordisk projekt, hvor DCUM, FOBU og Nordisk Förskola gennem interviews og spørgeskemaundersøgelse indsamler viden fra dagtilbudsledere i de nordiske lande. 

Resultatet skal inspirere og bidrage til arbejdet med kvalitet og faglig ledelse i de nordiske landes dagtilbud. Projektet har et bredt nordisk fokus, men vil samtidig bidrage med vidensdeling blandt de enkelte fagprofessionelle i den pædagogiske praksis. Projektet kan på denne måde understøtte kvaliteten hos de enkelte dagtilbud, og dermed det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

DCUM #3 Jammerbugt low (28 of 56).jpg (1)
Heidi Knudsen
Chefkonsulent DCUM

"Det er vores ambition, at projektet  bidrager til at styrke det nordiske samarbejde om kvalitet i dagtilbud, og samtidig sætte 'kvalitet i dagtilbud' på dagsordenen i de nordiske lande, og i Nordisk Ministerråd"

 

Projektet 'Kvalitet i nordiske dagtilbud' ønsker at skabe stærke samarbejder og netværk på tværs af de nordiske landes dagtilbudsområder. Dels gennem det etablerede partnerskab i projektet, dels gennem projektets leverancer og resultaternes forankring i de nordiske landes dagtilbud.

Projektet løber i perioden 2022-2024 og støttes økonomisk af Nordplus programmet, som er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram for livslang læring i de nordiske og baltiske lande.

 

Hvis du vil vide mere ...

 

Projektleder Helene Borgholm

Telefon: 72 26 54 07

 

Om DCUMs samarbejde med Nordisk Förskola

læs mere
DCUM #1 Thorsted low (49 of 55).jpg (1)

Nyt dagtilbudstermometer !

Hvert år bruger hundredevis af dagtilbud DCUMs Dagtilbudstermometer til at få børnenes eget syn på børnemiljøet. Oplever børnene at de har gode venner i børnehaven? Er de glade for at gå i børnehave? Larmer det i børnehaven? etc. Et nyt og forbedret Dagtilbudstermometer indfanger børneperspektivet.

læs mere
DT20_tablet.png