Spring til indhold

Inddrag eleverne! Udpeg undervisningsmiljørepræsentanter (UMR)

header image
billede
STMBordfodbold.jpg

Elever skal være engagerede og bidrage aktivt til at andre elever trives, lærer og udvikler sig. Elever har derfor ret til  at vælge undervisningsmiljørepræsentanter (UMR). UMR skal være med til at sikre at elevernes perspektiv tages med, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet. 

Fællesskab, trivsel, indeklima, digital mobning, motivation, sikkerhed eller inspirerende fysiske rammer. Et godt  undervisningsmiljø er mange ting. Når skoler, ledelse og personale hver dag arbejder for et godt undervisningsmiljø, er det vigtigt at inddrage dem, det hele handler om: Eleverne!

Faktisk har elever ifølge undervisningsmiljøloven ret til at  blive hørt i sager, som vedrører deres undervisningsmiljø og det må i den sammenhæng vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) pr. skole. På samme måde som medarbejdere har ret til at have indflydelse på arbejdsmiljøet, skal UMR være med til at sikre elevernes perspektiv, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet.

Helt konkret har UMR mulighed for at:

  • Inddrage og repræsentere andre elever, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet

  • Deltage på arbejdsmiljøgruppemøder, når der bliver behandlet sager om undervisningsmiljøet

  • Deltage i alle fire faser (kortlægning, vurdering, igangsættelse og opfølgning) af skolens undervisningsmiljøvurdering

Her på siden kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet som UMR. Siden vil løbende blive opdateret med nye værktøjer.

 

Grundskole

Clara, 9.b
deltager i UMR kursus

"Jeg skal sikre, at alle elever bliver hørt, og at vi får skabt et undervisningsmiljø der tilgodeser alle"

Flere end 100 nyuddannede UMR i 2020

I perioden juli-december 2020 har vi afholdt fire UMR-kurser for henholdsvis Norddjurs kommune, Københavns kommune, Aarhus kommune og et åbent kursus for skoler i Københavns omegn og dermed uddannet over 100 elever til UMR. Projektet har været en stor succes på trods af tilpasning til en Corona verden, hvor vi ikke kan mødes fysisk.

'Vi er UMR' er et projekt, vi har i samarbejde med Danske Skoleelever.

Vi er på alle kursusdage blevet mødt af engagerede og åbne elever, der har ville skabe forandringer på deres skole.

Vi afholder de næste UMR-kurser i 2021, hvor du får mulighed for at præge dit undervisningsmiljø. Læs mere på www.vierumr.dk, hvor vi også offentliggør datoer for kommende kurser.

Kursus for UMR -grundskole

læs mere

Undervisningsmiljøvurdering -grundskole

læs mere

Ungdomsuddannelse

Download vejledninger (ungdomsuddannelse)

 

IMG_4670.png

Kursus for UMR -ungdomsuddannelse

læs mere

Undervisningsmiljøvurdering -ungdomsuddannelser

læs mere

 

 

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg