Spring til indhold

Oplæg og workshop: Rekruttering, fastholdelse og undervisningsmiljø på EUD

header image
billede
20070510-078.jpg

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) tilbyder  inspirationsoplæg eller workshop om undervisningsmiljø, studiemiljø og elevtrivsel på jeres skole. Det vigtige arbejde med  undervisnings- og studiemiljøet er tæt forbundet med erhvervsuddannelsernes fremtidige rekruttering og fastholdelse.

Kontakt DCUM og lav en aftale!

VI kan også også skræddersy et oplæg til netop jeres skole. Det kunne f.eks. tage udgangspunkt i temaer som den gode start, lærernes relationskompetencepraksisfællesskabererhvervsfaglig dannelse og arbejdet med at fremme trivsel i forhold til at forhindre eksklusion og mobning.

hent folderen

Inspirationsoplægget varer op til  45 min.  og kan f.eks. ligge i forbindelse af et lærermøde.

 

Workshoppen varer ca. 3 timer, alt efter hvordan det passer ind i jeres planlægning og kan typisk tilpasses pædagogiske dage m.v. 

 

Inspiration, vejledninger og værktøjer til arbejdet med undervisningsmiljø på EUD

læs mere