Spring til indhold

Undervisningsmiljø i folkeskolen: UMV, antimobbestrategi og trivselsmåling

header image
billede
SM3drenge.jpg

Hvordan skal skoleledelsen og skolebestyrelse arbejde med undervisningsmiljø? 

Folderen 'Undervisningsmiljø i folkeskolen' giver en nem og hurtig oversigt over de ”skal”-opgaver, folkeskolerne skal løfte i forbindelse med elevernes trivsel og undervisningsmiljø.

 

I materialet finder I forskellige værktøjer og skabeloner, som kan bringe jer lettere gennem de forskellige opgaver. Brugen af værktøjer sikrer også, at opgaveløsningen følger de gældende lovkrav.

Materialet indeholder værktøjer og skabeloner til 3 hovedopgaver:

  • Undervisningsmiljøvurdering (UMV)
  • Antimobbestrategi
  • Den nationale trivselsmåling

Hent DCUMs vejledning omkring skolernes obligatoriske opgaver vedrørende undervisningsmiljø her.

 

 

Særligt omkring arbejdet med antimobbestrategi

Alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobbestrategi. Og strategien skal være offentligt tilgængelig – for eksempel på skolens hjemmeside.

Hvad skal antimobbestrategien indeholde?

En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for, hvordan uddannelsesstedets ledelse vil forbygge og håndtere mobning – herunder digital mobning – i praksis. Det kan for eksempel være, hvem der har ansvar for at forebygge og gribe ind, samt hvordan:

  • man konkret forebygger mobning
  • man forebygger og håndterer digital mobning
  • man opdager mobning
  • man håndterer konflikter
  • elever og forældre inddrages.

Få inspiration til at udarbejde en antimobbestrategi  i DCUMs skabelon nederst på siden.

Hvordan vedtages antimobbestrategien?

Der skal fastsættes en antimobbestrategi, som efterfølgende kan revideres og justeres efter behov. Antimobbestrategien bør udarbejdes i et tæt samarbejde med skolelederen/rektor og med input fra fx forældre, elevråd og de ansatte.

For folkeskolen og de kommunale internationale grundskoler er det skolebestyrelsens ansvar at fastsætte en antimobbestrategi.  Hvis ikke skolebestyrelsen har gjort det ved skoleårets begyndelse, skal kommunalbestyrelsen dog fastsætte en antimobbestrategi.

Brug det nye antimobbe-ikon og vis at I har en strategi for at forebygge og håndtere mobning

Undervisningsministeriet har udarbejdet et ikon, som alle uddannelsessteder, der har en antimobbestrategi, kan bruge til at vise forældre og elever, at man har en strategi og handleplan for at forebygge og håndtere mobning. Det er frivilligt for uddannelsesstedet at bruge ikonet.

Download antimobbe-ikonet her >


Hent skabelon til udfærdigelse af værdiregelsæt og antimobbestrategi:

Værdiregelsæt_2018.png

Klik på billedet ovenfor, for PDF-fil

 

Klik på billedet nedenfor, for WORD-fil

 

DCUM_Værdi_mobbeskabelonFORSIDE.png

Hent skabelon til udfærdigelse af Undervisningsmiljøvurdering:

Sider fra dcum_umvskabelonfinal_2016.png