Spring til indhold

Dagtilbudstermometeret

DTtermometer_børn.png

Det nye Dagtilbudstermometer er på gaden!

Dagtilbudstermometeret er et let og overskueligt pædagogisk værktøj, som via et talende spørgeskema målrettet 4-6 årige giver danske dagtilbud og forvaltninger mulighed for at undersøge og blive klogere på børnemiljøet ud fra et børneperspektiv.

En lille animeret super-abe hjælper børnene igennem spørgsmål om det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Super-aben stiller børnene 20 spørgsmål om blandt andet leg, børnefællesskaber, skældud, medbestemmelse og pladsforhold.

Med Dagtilbudstermometeret kan børnene selv sidde og besvare spørgeskemaet på en tablet med en voksen i nærheden. Det kan enten foregå i børnehaven eller hjemme hos forældrene.

 

Hvem kan bruge Dagtilbudstermometeret?

Dagtilbudstermometeret kan frit anvendes af alle landets dagtilbud og kommuner. Værktøjet tilbyder tre brugerroller for at imødekomme jeres behov bedst muligt.

  • Brugerrolle – daginstitution
  • Brugerrolle – områdeleder
  • Brugerrolle - kommunal forvaltning

 

Når du tilmelder dig dagtilbudstermometeret, skal du angive hvilken af de tre brugerroller du har. Læs mere om de tre brugerroller her. 

 

Let at bruge -også for institutionen

Også for institutionen er Dagtilbudstermometeret intuitivt og lettilgængeligt. Det er simpelt at oprette institutioner, børn og resultaterne præsenteres i overskuelige rapporter, der også guider dagtilbud og forvaltning videre, så resultaterne kan omsættes til nye handlinger i de pædagogiske praksisser.

Det er vores ambition at Dagtilbudstermometeret skaber nye refleksioner og øger inddragelse af børneperspektivet i den pædagogiske praksis omkring arbejdet med børnemiljøet.

 

 

Abe3.png

 

 

Hvor finder jeg Dagtilbudstermometeret?

Du kan oprette bruger og logge ind på dagtilbudstermometeret her

Børnenes besvarelse af det talende spørgeskema foregår på tablet, med IOS-version 12.4 /Android 8 eller senere versioner. 

 

Brugerbetingelser for dagtilbudstermometeret   

læs mere

FAKTA OM DAGTILBUDSTERMOMETERET

 

Dagtilbudstermometeret er udviklet af DCUM og udspringer af det tidligere 'børnemiljøtermometer' (2007-2012). Det er revideret i 2021 med fokus på at gøre det intuitivt, let at anvende for praksis samt opdateret i forhold fokusområderne i den styrkede pædagogiske læreplan. 

 

 

 

Se eksempler på hvordan resultaterne fra Dagtilbudstermometeret præsenteres for institutionen:

Se de tyve spørgsmål som Super-aben stiller børnene i dagtilbudstermometeret  

læs mere

Kontakt

Heidi Knudsen

Fagansvarlig konsulent - dagtilbud

email: [email protected].   tlf: 72 26 54 14

 

 

             

 

Lea Høxbroe Jeppesen

Analysekonsulent

email: [email protected]   tlf: 72 26 54 01

10. juni 2021: Webinar om det nye dagtilbudstermometer 

tilmeld
DCUM #3 Jammerbugt low (24 of 56).jpg

  

Se de tidligere års undersøgelser med Dagtilbudstermometeret

læs mere