Spring til indhold

Dagtilbudstermometeret

DTtermometer_børn.png

 

Dagtilbudstermometeret er et pædagogisk værktøj, der er udviklet i samarbejde med børn og fagprofessionelle fra praksis. Det fungerer ved, at en talende super-abe stiller børnene spørgsmål med fokus på børnemiljøet.

 

Dagtilbudstermometeret er et gratis, let og overskueligt pædagogisk værktøj, som tager udgangspunkt i børneperspektivet. Via et talende spørgeskema målrettet 4-6-årige giver spørgeskemaet danske dagtilbud og forvaltninger mulighed for at undersøge og blive klogere på børnemiljøet ud fra børnenes eget syn på børnemiljøet.

Find forskellige vejledninger til at bruge Dagtilbudstermometeret her.

Børneperspektivet er vigtigt

Børnene ved bedre end nogen andre, hvordan de trives i dagtilbuddet. Derfor er det afgørende at kende til børnenes egne perspektiver. Det er her, at Dagtilbudstermometeret er et brugbart pædagogisk værktøj, som er tilgængeligt for alle dagtilbud i Danmark.

Dagtilbudstermometeret er dog ikke et værktøj, der skal anvendes til forskning. Derimod er det et pædagogisk værktøj, som er udviklet til at bidrage til at indfange børneperspektivet samt sætte fokus på det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Derudover bidrager værktøjet til udviklingen af børnemiljøet. Det kan man bl.a. gøre ud fra de resultater, som man har fået fra spørgeskemaet. For at sikre kvaliteten og anvendeligheden af Dagtilbudstermometeret, har vi kvalificeret spørgsmålene blandt fagprofessionelle, og det er testet blandt børn.

 

Grafik.png

 

Anne Moos

"Det er et godt værktøj. Det er børnevenligt og appellerer til børneperspektivet. Det er godt, at det er aben, der stiller spørgsmålene, så de voksne ikke behøver at indgå i besvarelserne. Umiddelbart virker det som en nem og intuitiv hjemmeside."

 

 

Abe3.png

 

Hvordan fungerer Dagtilbudstermometeret?

En lille animeret super-abe hjælper børnene igennem 20 spørgsmål om det psykiske, æstetiske og fysiske børnemiljø. Det er bl.a. spørgsmål om leg, børnefællesskaber, skældud, medbestemmelse og pladsforhold.

Med Dagtilbudstermometeret kan børnene selv sidde og besvare spørgeskemaet på en tablet med en voksen i nærheden. Det kan enten foregå i børnehaven eller hjemme hos forældrene. I kan herefter få genereret nogle rapporter, som I kan anvende i jeres arbejde med at forbedre børnemiljøet.

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 9-15

(vi holder ferie i uge 28, 29 og 30)

Telefon: 72 26 54 00

 

Hvem kan bruge Dagtilbudstermometeret?

Værktøjet tilbyder tre brugerroller for at imødekomme jeres behov bedst muligt.

  • Brugerrolle – daginstitution
  • Brugerrolle – områdeleder
  • Brugerrolle – kommunal forvaltning

Når du tilmelder dig Dagtilbudstermometeret, skal du angive, hvilken af de tre brugerroller du har. 

Læs mere om de tre brugerroller her. 

 

 

 

Se resultatet af børnenes svar i 2022

Læs mere

Se de tyve spørgsmål, som Super-aben stiller børnene

læs mere

Sådan præsenteres resultaterne fra Dagtilbudstermometeret  for institutionen:

 

 

FAKTA OM DAGTILBUDSTERMOMETERET

Dagtilbudstermometeret er udviklet af DCUM og udspringer af det tidligere 'børnemiljøtermometer' (2007-2012).

I 2012 blev det første talende spørgeskema lanceret under navnet Dagtilbudstermometeret.

Den nye 2022-udgave er endnu mere  intuitiv, let at anvende for praksis, og så er Dagtilbudstermometeret opdateret i forhold til fokusområderne i den styrkede pædagogiske læreplan

Brugerbetingelser for Dagtilbudstermometeret 

 

Tidligere års undersøgelser med Dagtilbudstermometeret

læs mere

 

 

 

 

  

Se eller gense webinar om Dagtilbudstermometeret

 

Kontakt

 

Camilla Tange

Pædagogisk konsulent 

email: [email protected]  tlf: 72 26 54 10

 

 

 

 

 

 

     

         

Annemette Nyvang Pedersen

Studentermedhjælper

e-mail: [email protected]   tlf: 73 54 54 38