Sammen mod mobning

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

Sammenmodmobning.dk tilbyder skolens aktører viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen.

Mobning opstår, når stemningen i en klasse er præget af utryghed og usikkerhed. I en klasse med mobning vil eleverne ofte være meget optagede af, hvem der er populære, og hvem der bestemmer. Alle holder øje med hinanden og finder fejl hos hinanden, og der er ikke respekt for de klassekammerater, som ikke kan eller vil overholde klassens uskrevne regler.  

I en klasse med mobning bliver det i orden at tale grimt, nedsættende og hårdt til hinanden, at gøre grin med hinanden, at holde hinanden udenfor og endda være onde mod hinanden.

Tidligere så man mobning som noget, der knyttede sig til bestemte personer og deres måder at være på og se ud på. I dag ved man, at mobning opstår, når en bestemt gruppe børn fx en skoleklasse ikke kan få fællesskabet til at fungere. Det bliver den negative og dårlige opførsel – ofte rettet mod én eller flere klassekammerater – som klassen bliver fælles om.

Hvis frygt og usikkerhed bliver den dominerende stemning i klassen, vil det kræve noget særligt at ændre situationen. At finde fejl, straffe og irettesætte hjælper som regel ikke ret meget, for det er klassen som helhed, der skal ændre måde at være sammen på. Klassen skal finde noget andet end mobningen at være fælles om. Eleverne skal lære at se alle deres klassekammerater, som nogle der kan bidrage med noget godt, hvis de får muligheden for det. Det er de voksnes rolle at styre og guide de forandringer, der skal til. Det er elevernes ansvar at sige til, hvis de oplever mobning og utryghed, og de har pligt til at være med til at ændre situationen, så alle så vidt muligt kan få en god skolehverdag.  

Elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser og kommuner kan på denne hjemmeside finde viden, myter, gode råd og konkrete metoder til en fælles indsats for trivsel og mod mobning.

Metoder mod mobning

I den seneste tid har der været opmærksomhed på mobning og de metoder, der anvendes mod mobning. I denne forbindelse er det vigtigt at pege på, at DCUM skelner mellem forebyggende metoder, som for eksempel kan styrke trivslen i klassen og metoder til mobbestop. Det er fælles for alle metoder, at de skal bruges med omtanke, at de skal tilpasses den enkelte klasse, den konkrete situation og kun bruges af lærere, der har et indgående kendskab til klassen.

DCUM formidler for eksempel metoder til bedre trivsel i metodehåndbogen ”30 nye veje til bedre trivsel i skolen”. Metoderne i bogen er ikke baseret på forskning, men på skolers praksiserfaringer. Det er således en praksisbog, hvori skoler deler metoder, som de oplever virker. Når fokus er på trivsel og  mobning i skolen, så er en optimering af elevernes sociale trivsel gennem blandt andet vedvarende forebyggende indsatser helt afgørende for arbejdet mod mobning.