Sammen mod mobning

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

Sammenmodmobning.dk tilbyder skolens aktører viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen.

Portalen henvender sig primært til elever, forældre, lærere, pædagoger, skolebestyrelse, ledelse og kommuner samt sekundært til alle andre med interesse for trivsel og antimobning i skolen.

Portalen drives af Dansk Center for Undervisningsmiljø, som også er sekretariat for Det Nationale Samarbejde under Trivselserklæringen.

Om portalen


Metoder mod mobning

I den seneste tid har der været opmærksomhed på mobning og de metoder, der anvendes mod mobning. I denne forbindelse er det vigtigt at pege på, at DCUM skelner mellem forebyggende metoder, som for eksempel kan styrke trivslen i klassen og metoder til mobbestop. Det er fælles for alle metoder, at de skal bruges med omtanke, at de skal tilpasses den enkelte klasse, den konkrete situation og kun bruges af lærere, der har et indgående kendskab til klassen.

DCUM formidler for eksempel metoder til bedre trivsel i metodehåndbogen ”Er du med mod mobning - 42 veje til bedre trivsel”. Metoderne i bogen er ikke baseret på forskning, men på skolers praksiserfaringer. Det er således en praksisbog, hvori skoler deler metoder, som de oplever virker. Hovedsigtet med bogen er at formidle metoder, der kan virke mobbeforebyggende og fremme trivsel. Når fokus er på trivsel og  mobning i skolen, så er en optimering af elevernes sociale trivsel gennem blandt andet vedvarende forebyggende indsatser helt afgørende for arbejdet mod mobning.

Især tre metoder har mødt kritik: Elevmægling, Klassemøde og Den gode stol. Ingen af de tre metoder er egnet i klasser, hvor der er mobning. Elevmægling er til mindre konflikter mellem elever og kræver en voksen som backup. Klassemøde er til styrkelse af demokratiske evner og inddrager eleverne i skolearbejdet, lidt på linje med et elevrådsmøde. Den voksne definerer rammen. Den gode stol kan under rette omstændigheder være en god metode til at skabe dialog i klasse, men der er potentielle ulemper ved metoden, da den kan få en uheldig terapeutisk vinkel eller komme til at udstille klassens svageste. DCUM har derfor valgt at fjerne den som selvstændig metode på hjemmesiden, men den indgår naturligvis stadig i bogen.

Hvis der er mobning i en klasse, er der i metodehåndbogen følgende forlag til metoder:

Trivselserklæringen fylder 10 år

7. marts 2014 fylder Trivselserklæringen 10 år. Det fejrer parterne med konference, artikler mv.

Find materiale, som er udarbejdet i anledning af 10-årsdagen

Netværk for psykisk trivsel i skolen

Mangler I viden, inspiration eller proceshjælp i forbindelse med det sociale/psykiske undervisningsmiljø i skolen? Så kontakt en af ressourcepersonerne i DCUM’s Netværk for psykisk trivsel i skolen.
De tilbyder at holde oplæg eller temadag, arrangere forumteater eller historiefortælleringer, afholde kursus, yde proceshjælp eller rykke ud til et akut behov for mobbestop, konflikthåndtering eller mægling.

DCUM’s netværk for psykisk trivsel i skolen

Netwerk

Netwerk handler om at skabe stærke klassefællesskaber på ungdomsuddannelser for på den måde at forebygge ensomhed blandt eleverne. Netwerks metoder støtter eleverne i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne – og giver både lærere og elever redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Nogle af de centrale elementer i Netwerk er:

  • lærerkursus i at opdage, forebygge og afhjælpe ensomhed
  • makkerskaber og makkerskabsgrupper
  • en lektionspakke til studiestarten, der styrker klassekulturen
  • fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele studietiden

Bag projektet står Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner.

Læs mere om Netwerk på www.projektnetwerk.dk eller kontakt Ventilen på netwerkatventilen [dot] dk

Knus problemet, før det knuser dig!

'Den rejsende problemknuser' besøger i første halvdel af 2014 30 skoler. Her introduceres 'Problemknuseren' og samtidig får skolerne en trivselsundersøgelse. 'Problemknuseren' er et interaktivt materiale, der giver gode råd til bedre konfliktløsning i klasseværelset. Materialet henvender sig både til lærere og elever. Gennem forskellige eksempler på konflikter uddybes, hvad konflikterne kan handle om og hvordan de kan løses. Materialet er udviklet af Lykkebo Skolen og finansieret af TrygFonden og Undervisningsministeriet

Læs mere om 'Problemknuseren'

Hver 5. bliver mobbet

Nikolaj Jakobsen, Janni Skriver Clausen og Louise Rohard fra 2.G på Haderslev Katedralskole har produceret dette spot, som sætter fokus på mobning på en anderledes måde. Det fik de 12 for i mediefag.

Skolernes Trivselsdag

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolen. Dagen afholdes hvert år den første fredag i marts. Skoler kan bruge Skolernes Trivselsdag til at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. En trivselsdag giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen.

Læs mere om Skolernes Trivselsdag

Nyt undervisningssite om handicap og inklusion

’Total normal’ er et nyt tema på DR Skole til 4.-6. klasse med fokus på handicap og inklusion i grundskolen. Med hjælp fra DR Ultra-programmet ’Sofies Univers’ skal eleverne forholde sig til, hvad det vil sige at være normal, unik og have et handicap.

Find materialet på DR's hjemmeside

Trivselsambassadører – Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen


Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelser til at organisere forældre som trivselsambassadører på den enkelte skole.
 Skole og Forældre har materialer og kurser, der klæder trivselsambassadørerne på til opgaven.

Læs mere om trivselsambassadører

Trivsel på spil

Gode relationer og fælles forståelse er forudsætningen for et sundt undervisningsmiljø og social trivsel. Samtidig byder hverdagen i og omkring skolen uundgåeligt på situationer og konflikter, som udfordrer relationerne og trivslen. Derfor har Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Skolelederforeningen i tæt samarbejde lavet spillet "Trivsel på spil". Formålet med Trivsel på spil er at forebygge vanskelige situationer ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter og få skabt et godt udgangspunkt for at agere konstruktivt og positivt over for hinanden.

Se mere om spillet på Skole og Forældres hjemmeside.

Iben og Mødregruppen om mobning

Iben og Mødregruppen er et radioprogram, hvor lyttere på lige fod med eksperter vender forskellige emner. I programmet fra d. 07-01-2013 blev der diskuteret mobning, og DCUMs Karin Villumsen deltog. Hør udsendelsens to dele på Radio24syvs hjemmeside: del 1 og del 2.

4
 
 
Senest opdateret 22-04-2014