Sammen mod mobning

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

Sammenmodmobning.dk tilbyder skolens aktører viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen.

Portalen henvender sig primært til elever, forældre, lærere, pædagoger, skolebestyrelse, ledelse og kommuner samt sekundært til alle andre med interesse for trivsel og antimobning i skolen.

Portalen drives af Dansk Center for Undervisningsmiljø, som også er sekretariat for Det Nationale Samarbejde under Trivselserklæringen.

Om portalen


Ultra Galla - D' Nice at være Nice

DR Ultra skyder i august kampagnen Ultra Galle - D' Nice at være Nice i gang. Kampagnen indeholder sjove elementer for de 7-12-årige, gratis undervisningsmaterialer til skolerne samt ni store liveshows i slutningen af året.

Formålet med kampagnen er at bidrage til at skabe et inkluderende fællesskab for alle, hvor det bliver sejt og attraktivt at være en god kammerat. Både i skolen og i firtiden - i den analoge og den digitale virkelighed. 

Læse mere på www.dr.dk/ultragallaskole

Metoder mod mobning

I den seneste tid har der været opmærksomhed på mobning og de metoder, der anvendes mod mobning. I denne forbindelse er det vigtigt at pege på, at DCUM skelner mellem forebyggende metoder, som for eksempel kan styrke trivslen i klassen og metoder til mobbestop. Det er fælles for alle metoder, at de skal bruges med omtanke, at de skal tilpasses den enkelte klasse, den konkrete situation og kun bruges af lærere, der har et indgående kendskab til klassen.

DCUM formidler for eksempel metoder til bedre trivsel i metodehåndbogen ”Er du med mod mobning - 42 veje til bedre trivsel”. Metoderne i bogen er ikke baseret på forskning, men på skolers praksiserfaringer. Det er således en praksisbog, hvori skoler deler metoder, som de oplever virker. Hovedsigtet med bogen er at formidle metoder, der kan virke mobbeforebyggende og fremme trivsel. Når fokus er på trivsel og  mobning i skolen, så er en optimering af elevernes sociale trivsel gennem blandt andet vedvarende forebyggende indsatser helt afgørende for arbejdet mod mobning.

Især tre metoder har mødt kritik: Elevmægling, Klassemøde og Den gode stol. Ingen af de tre metoder er egnet i klasser, hvor der er mobning. Elevmægling er til mindre konflikter mellem elever og kræver en voksen som backup. Klassemøde er til styrkelse af demokratiske evner og inddrager eleverne i skolearbejdet, lidt på linje med et elevrådsmøde. Den voksne definerer rammen. Den gode stol kan under rette omstændigheder være en god metode til at skabe dialog i klasse, men der er potentielle ulemper ved metoden, da den kan få en uheldig terapeutisk vinkel eller komme til at udstille klassens svageste. DCUM har derfor valgt at fjerne den som selvstændig metode på hjemmesiden, men den indgår naturligvis stadig i bogen.

Hvis der er mobning i en klasse, er der i metodehåndbogen følgende forlag til metoder:

Forældrefiduser

Logo ForældrefiduserForældrefiduser.dk er en gratis, gennemtestet redskabskasse, som målretter sig både skole og forældrene. Den består af:

  • En lang række fiduser til, hvordan skoler kan kickstarte og fastholde et forældresamarbejde i klassen, som er med til at skabe et børnefællesskab, hvor alle er inkluderede.
     
  • En lang række helt konkrete opskrifter på fællesskabende aktiviteter, som forældrene kan stå bag. Lige fra huskelister til invitationer og trin for trin-guides på skovtur, legegrupper, restaurant i klassen, sommerfest osv.

Redskaberne er målrettet indskolingen og er forebyggende i forhold til forældrenes indflydelse på stejlt klassehierarki og usundt fællesskab.

Forældrefiduser.dk er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Skole og Forældre samt TrygFonden. Det er pilottestet i 11 klasser og resultaterne viser, at Forældrefiduser har positiv betydning for forældresamarbejdet og understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende fællesskab blandt forældrene. Til gavn for børnenes fællesskab.

Læs mere på foraeldrefiduser.dk

Trivselserklæringen fylder 10 år

7. marts 2014 fylder Trivselserklæringen 10 år. Det fejrer parterne med konference, artikler mv.

Find materiale, som er udarbejdet i anledning af 10-årsdagen

Netværk for psykisk trivsel i skolen

Mangler I viden, inspiration eller proceshjælp i forbindelse med det sociale/psykiske undervisningsmiljø i skolen? Så kontakt en af ressourcepersonerne i DCUM’s Netværk for psykisk trivsel i skolen.
De tilbyder at holde oplæg eller temadag, arrangere forumteater eller historiefortælleringer, afholde kursus, yde proceshjælp eller rykke ud til et akut behov for mobbestop, konflikthåndtering eller mægling.

DCUM’s netværk for psykisk trivsel i skolen

Netwerk

Netwerk handler om at skabe stærke klassefællesskaber på ungdomsuddannelser for på den måde at forebygge ensomhed blandt eleverne. Netwerks metoder støtter eleverne i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne – og giver både lærere og elever redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Nogle af de centrale elementer i Netwerk er:

  • lærerkursus i at opdage, forebygge og afhjælpe ensomhed
  • makkerskaber og makkerskabsgrupper
  • en lektionspakke til studiestarten, der styrker klassekulturen
  • fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele studietiden

Bag projektet står Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner.

Læs mere om Netwerk på www.projektnetwerk.dk eller kontakt Ventilen på netwerkatventilen [dot] dk

Knus problemet, før det knuser dig!

'Den rejsende problemknuser' besøger i første halvdel af 2014 30 skoler. Her introduceres 'Problemknuseren' og samtidig får skolerne en trivselsundersøgelse. 'Problemknuseren' er et interaktivt materiale, der giver gode råd til bedre konfliktløsning i klasseværelset. Materialet henvender sig både til lærere og elever. Gennem forskellige eksempler på konflikter uddybes, hvad konflikterne kan handle om og hvordan de kan løses. Materialet er udviklet af Lykkebo Skolen og finansieret af TrygFonden og Undervisningsministeriet

Læs mere om 'Problemknuseren'

Hver 5. bliver mobbet

Nikolaj Jakobsen, Janni Skriver Clausen og Louise Rohard fra 2.G på Haderslev Katedralskole har produceret dette spot, som sætter fokus på mobning på en anderledes måde. Det fik de 12 for i mediefag.

Skolernes Trivselsdag

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolen. Dagen afholdes hvert år den første fredag i marts. Skoler kan bruge Skolernes Trivselsdag til at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. En trivselsdag giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen.

Læs mere om Skolernes Trivselsdag

3.964285
 
 
Senest opdateret 25-09-2014