Spring til indhold

Evaluering af tiltag for bedre undervisningsmiljø

header image
billede
SM2pigerExt

Når I har lavet jeres lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV, og igangsat eller gennemført tiltagene i jeres handlingsplan, kan I bruge dette værktøj til at lave en evaluering af tiltagene.

Værktøjet består af to dele. Dels en beskrivelse af tilgangen og dels et skema I kan bruge til jeres evaluering.

Med værktøjet gør I status på:

  • Hvor langt I er kommet?
  • Hvordan tiltaget virker, både ifølge eleverne og de voksne på skolen?
  • Om I vil fortsætte med tiltaget eller skal det justeres?
  • Om tiltaget er blevet en succes?
  • Om I ønsker at profilere skolen med jeres tiltag?

Ved hjælp af evalueringsskemaet kan de ansvarlige for arbejdet med undervisningsmiljøet skabe sig et samlet overblik over, om I er på rette vej med jeres tiltag.

Hent værktøjet:

Alle Grundskoler skal lave en undervisningsmiljøvurdering minimum hvert 3. år

UMV Sådan! til Grundskolen

Alle Ungdomsuddannelser skal lave en undervisningsmiljøvurdering minimum hvert 3. år

UMV Sådan! til Ungdomsuddannelser

Alle Voksen- og Videregående uddannelser skal lave en undervisningsmiljøvurdering minimum hvert 3. år

UMV Sådan! til Voksen- og Videregående uddannelser