Spring til indhold

Projekt: initiativer vedr. studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

header image
billede
STforelæsning_pige.jpg

Alle har ret til at få en uddannelse. Alligevel påbegynder og gennemfører færre unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse sammenlignet med unge uden en funktionsnedsættelse. Syv initiativer skal derfor bidrage til at øge fleksibiliteten og skabe bedre muligheder for elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvoraf DCUM har ansvaret for to af initiativerne med fokus på videregående uddannelser.

Uddannelsessystemet skal rumme, at alle ikke har samme forudsætninger for at tage en uddannelse. Med fokus på de videregående uddannelser skal DCUM i den forbindelse være med til at forbedre fleksibiliteten og mulighederne for at tage en uddannelse for studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Projektet udspringer af en aftale, som er indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier. Aftalen indebærer syv initiativer, hvoraf DCUM har ansvaret for to af initiativerne: initiativ 5 og 6.

Fagligt vejledende materiale om psykiske og fysiske funktionsnedsættelser (initiativ 5)

I forbindelse med initiativ 5 udarbejder vi et fysisk vejledningsmateriale henvendt til administrativt personale, vejledere og undervisere. I vejledningsmaterialet tager vi højde for forskelle i forhold til opbygning og undervisningspraksis på tværs af institutionerne.

Vejledningsmaterialet vil blandt andet indeholde en generel beskrivelse af forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og en beskrivelse af, hvordan en funktionsnedsættelse kan have indflydelse på konkrete uddannelsessituationer, herunder undervisning, gruppearbejde, selvstudie, eksamen, praktik og sociale aktiviteter.

Det vil også være muligt for studerende at søge og læse om forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser på den digitale platform, der bliver udviklet i forbindelse med initiativ 6.

 

Den politiske aftale

Den 10. maj 2021 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om en indsats for elever på ungdomsuddannelser og studerende på de videregående uddannelser med handicap.

Aftalen indeholder syv initiativer, hvoraf DCUM har ansvaret for to af initiativerne. Formålet med de syv initiativer er overordnet, at elever og studerende med handicap i højere grad påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Læs aftaleteksten her.

Formål med fagligt vejledende materiale om fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (initiativ 5):

  • at udbrede viden til institutioner og studerende i forhold til betydningen af forskellige funktionsnedsættelser i konkrete uddannelsessituationer. Dette skal blandt andet understøtte en ensartet dispensationspraksis.

  • at skabe bedre forudsætninger for at planlægge og understøtte den studerendes vej gennem uddannelsen.

  • at komme med vejledning og inspiration til undervisere og administrativt personale på de videregående uddannelser.

Helhedsorienterede studieplaner (initiativ 6)

Initiativ 6 i aftalen omhandler forsøg med helhedsorienterede studieplaner. I forbindelse med dette initiativ udarbejder vi helt konkret et planlægningsværktøj i form af en digital platform.

Værktøjet skal kunne benyttes af de studerende til sammen med de videregående uddannelsesinstitutioner at planlægge og skabe overblik over uddannelsesforløbet i forhold til blandt andet dispensationer og støtte. Samarbejde, planlægning og dialog mellem den studerende og den pågældende uddannelsesinstitution er i den forbindelse vigtige elementer af værktøjet.

 

Formål med helhedsorienterede studieplaner (initiativ 6):

  • at udarbejde et værktøj, der skal bidrage til, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse oplever ét sammenhængende uddannelsesforløb.

  • at bidrage til planlægningen af det fulde uddannelsesforløb i forhold til behovet for dispensation og anden støtte.

  • at bidrage til mere ensartet praksis for tilgangen til studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på videregående uddannelser.

Hvordan gør vi?

Vi udvikler vejledningerne og planlægningsværktøjet i en proces, hvor vi undervejs inddrager institutionernes og de studerendes erfaringer, perspektiver, viden og ønsker for at blive klogere på praksis.

Løbende inddrager vi også interessenter for sparring og kvalificering.

For at blive klogere har vi blandt andet afholdt to workshops med fokus på helhedsorienterede studieplaner, og vi har lavet en brugerundersøgelse. Begge dele kan du læse mere om længere nede på siden.

 

 

projnyt500SMallRØD.png

 

 

Input fra virkeligheden

De seneste fem uger har vi afholdt interviews med ti forskellige uddannelsesinstitutioner i forbindelse med initiativ 5. Formålet har været at få input fra dem, der skal bruge vejledningsmaterialet i praksis. Vi har snakket med studievejledere, SPS-vejledere, lektorer, undervisere, mentorer, jurister, faglige støttelærere, studienævnsmedlemmer og administrative medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne. Alle har givet os perspektiver på, hvordan vi gør vejledningsmaterialet bedst muligt for flest mulige.

Hos DCUM har vi altid fokus på at skabe mest mulig værdi for dem, der skal bruge vores materialer. Netop derfor er brugerundersøgelsen vigtig i forhold til at bygge vejledningerne op.

 

 

Workshop

 

 

Workshop den 23. og 24. august

Den 23. og 24. august afholdte vi workshops i forbindelse med initiativet vedr. helhedsorienterede studieplaner. Det blev til to spændende og lærerige dage, hvor vi både fik de studerendes og institutionernes perspektiver.

De input, vi fik med fra de to workshops, skal vi nu bruge, når vi laver det planlægningsværktøj, der skal lanceres i december.

Vi har også taget en snak med nogle af de ansatte fra de videregående uddannelser, der var med på workshoppen. De interviews kan du finde herunder.

Julie Lindskov Jensen
SPS-vejleder

"Det er mega vigtigt for vores studerende at have en fornemmelse af, hvad der foregår."

 

 

 

 

Kick-off

Den 17. august afholdte vi virtuel kick-off, hvor vi informerede om de to initiativer. Du kan dog stadig nå at se med. Vi optog det nemlig, og videoen kan derfor findes her til højre. Videoen er blevet tekstet, så har du brug for undertekster, er det også muligt at slå til.  

 

 

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt projektlederen ... 

 

Lea Høxbroe Jeppesen
Metode- og analysekonsulent
E-mail: jeppesen@dcum.dk
Telefon: 72 26 54 01