Spring til indhold

A great place to study

header image
Af Lene Ravn Holst
billede
STdreng_høretlf.jpg

Det Farmaceutiske Fakultet – vinder af Undervisningsmiljøprisen 2008 - sikrer de studerende omfattende indflydelse og medbestemmelse på undervisningsmiljøet, som de kontinuerligt har fokus på. De studerende har gennemført undersøgelsen A great place to study og konkrete initiativer er blevet iværksat på baggrund af de studerendes ønsker, f.eks. bedre udluftning, flere cykelstativer og mere plads til gruppearbejde.

- Dekanens dør er aldrig lukket – han lytter og reagerer hurtigt på ønsker om forbedring, fortæller Mette, der er formand for de Studerendes Råd.

De Studerendes Råd har et rigtig godt forhold til fakultetsledelsen, og parterne holder jævnligt møder, hvor bl.a. undervisningsmiljøet diskuteres. Og der er ikke langt fra ide til handling på fakultetet, hvilket Mette giver et eksempel på:

- Da vi for nogle år siden klagede over for lidt plads, fik vi tildelt et større areal i kælderen – kaldet Alternativet – hvor der er mulighed for gruppearbejde, samtalehygge og plads til den bærbare. Da vi efter etableringen klagede over lysforholdene, blev det hurtigt ordnet i samarbejde med fakultetets ledelse.

Mette er ikke i tvivl om, at fakultetets flade struktur, hvor alle er dus med dekanen, i høj grad gavner forholdet mellem studerende og ansatte.

A great place to study
De studerende har stor indflydelse og medbestemmelse på undervisningsmiljøet. blandt andet har de Studerendes Råd tilbage i 2006 iværksat deres egen undersøgelse, GPS (a great place to study), omkring undervisningsmiljøforholdene på fakultetet.

Ledelsen lyttede til de forbedringsforslag som undersøgelsen havde om bedre udluftning, flere cykelstativer og mere plads til gruppearbejde. Derudover har de seneste to undervisningsmiljøvurderinger fået stor betydning for ledelsens dispositioner i forbindelse med en planlagt arealudvidelse i løbet af 2008-2009.

Fakultetets undervisningsmiljø
- De studerende har et unikt sammenhold her på fakultetet, hvilket blandt andet skyldes, at vi har et fantastisk studiemiljø med mange traditioner og sære skikke – og det er helt sikkert medvirkende årsag til den høje gennemførelsesprocent (82 %) på farmaceutuddannelsen, fortæller Mette.

De ældre studerende yder en stor frivillig indsats under studiestarten, som betyder, at alle studerende lynhurtigt kender hinanden på tværs af hold og årgange.

- Det sociale netværk genererer overskud i hårde eksamensperioder, forklarer Mette.

Mette, der er formand for de Studerendes Råd på fakultet skal mødes med dekanen og prodekanen for at finde ud af, hvad pengene helt konkret skal bruges til.

-Jeg tror sagtens, at vi i fællesskab kan finde noget fornuftigt at bruge pengene til, fortæller Mette.

STDreng_pige_ude.jpg
Mette
Formand, De Studerendes Råd

"Dekanens dør er aldrig lukket – han lytter og reagerer hurtigt på ønsker om forbedring  "