Spring til indhold

Værktøj: Når unge skal vælge uddannelse og job

header image
billede
DCUM #1 EUC low (18 of 26).jpg

Værktøjskasse til elevernes forventninger til fremtiden, udannelse og job.

Samleæsken indeholder en række værktøjer med hvert sit fokus. Nogle er målrettet eleverne til brug i faget 'Uddannelse og Job', andre er målrettet skoleledelsen, mens nogle af værktøjerne kan bruges af forældrene i forskellige mødesituationer og i samtaler med deres unge. Værktøjskassen er således inddelt i tre rum.

  • værktøjer til skoleledelse
  • værktøjer til elever
  • værktøjer til forældre

Værktøjskassen kan bestilles som samlet æske i DCUMs materialeshop så længe lager haves. Alle værktøjerne kan også downloades som pdf-filer under beskrivelsen af værktøjerne herunder.

Bag materialet

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har med støtte fra Lauritzen Fonden gennemført et forskningsprojekt som har til fprmå at undersøge og forstå hvordan unges uddannelsesforventninger skabes. Forskningen viser, at en stor gruppe børn og unge, primært med ressourcesvag baggrund, har lavere uddannelsesforventninger, end hvad deres præstationer i skolen lægger op til.

For at understøtte og befordre børnenes muligheder optimalt er det nødvendigt  at undersøge hvordan unges uddannelsesforventninger skabes.

Dette værktøj er en del af forskningsprojektet.

<<    Bestil den samlede 'værktøjskasse' i DCUMs materialeshop

Bestil

 

                                                Download værktøjskassens indhold som pdf filer herunder

 


 

Værktøjer til skoleledelse

 

Skolen og UU aktiviteterne

Med folderen 'Skolen og UU-aktiviteterne' oplistes og beskrives væsentlige punkter til skolens UU indsats. 

Formålet med folderen er at gøre skoleledelsen opmærksom på fire vigtige ’arenaer’, som sætter rammerne om arbejdet med at øge unges uddannelsesforventninger, herunder samarbejdet med UU-vejledere, lærere og forældre. 

 

 


 

Værktøjer til elever

 

Ta' en snak om forventninger

Dialogværktøj som giver eleverne mulighed for at en tage en dialog om, hvordan det er at skulle træffe et uddannelsesvalg. Formålet er, at eleverne kan reflektere over og dele nogle af de svære overvejelser, de kan have i processen mod at træffe et uddannelsesvalg. 

 

 

 

 

Arbejd med forventninger

Tre klasseøvelser om elevernes forventninger til uddannelse og job. Værktøjet består af en række cases, der er udvalgt på baggrund af VIVEs forskning. Casene berører temaer som familiens forventninger, tvivl om valg, vennernes forventninger og det sikre valg. I arbejdet med casene aktiveres eleverne på forskellig vis, b.la. gennem dialogøvelser, hjørneøvelser og rollespil.

 

 

 

Mine forventninger til...

Elevøvelser som kan tydeliggøre elevernes forventninger til brobygningsforløb og introduktionskurser. Med værktøjet bearbejdes forløbene aktivt i undervisningen, og der samles op på de nye erkendelser. Herigennem bliver eleverne bevidste om deres egne forventninger, og får mulighed for, i fællesskab med andre elever, at reflektere over deres læring.


 

Værktøjer til forældre

 

Ta' en snak om jeres børns uddannelse

Dialogværktøj som giver forældrene mulighed for at tale med hinanden om deres viden og forestillinger om uddannelse, samt dele eventuelle bekymringer eller tvivlsspørgsmål med hinanden. Dialogværktøjet fokuserer på en række dilemmaer og problemstillinger, der kan være forbundet med unges valg af uddannelse.

 

 

Mit barn skal vælge uddannelse - hvad gør jeg?

Folder med opmærksomhedspunkter, inspiration til samtale mellem forældre og barn samt et uddannelsesoverblik.

Folderen understøtter de ting eleven arbejder med i faget ’Uddannelse og Job’. Den giver forældrene viden om uddannelses -og jobmuligheder, og inspirerer dem til at stille åbne spørgsmål som kan få deres barn til at reflektere over egne forventninger til uddannelse og job.


 

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg