Spring til indhold

Værdiregelsæt og antimobbestrategi til ungdomsuddannelser

header image
billede
STdreng_pige_gang.jpg

Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Danmark skal udarbejde en antimobbestrategi

Som en del af skolens værdiregelsæt skal alle ungdomsuddannelser lave en antimobbestrategi. Antimobbestrategien strategien skal være offentligt tilgængelig – for eksempel på skolens hjemmeside.

Hvad skal antimobbestrategien indeholde?

En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for, hvordan uddannelsesstedets ledelse vil forbygge og håndtere mobning – herunder digital mobning – i praksis. Det kan for eksempel være, hvem der har ansvar for at forebygge og gribe ind, samt hvordan:

 • man konkret forebygger mobning
 • man forebygger og håndterer digital mobning
 • man opdager mobning
 • man håndterer konflikter
 • elever og forældre inddrages.

Hvordan vedtages antimobbestrategien?

Der skal fastsættes en antimobbestrategi, som efterfølgende kan revideres og justeres efter behov. Antimobbestrategien bør udarbejdes i et tæt samarbejde med skolelederen/rektor og med input fra fx forældre, elevråd og de ansatte.

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvaret for uddannelsesstedet, som skal fastsætte antimobbestrategien. For kommunale uddannelsessteder  vil det sige kommunalbestyrelsen eller den, som kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse til. For selvejende og statslige uddannelsessteder er det institutionens bestyrelse eller den, som bestyrelsen giver bemyndigelse til.

Få inspiration til at udarbejde værdiregelsæt og antimobbestrategi  i DCUMs skabelon nederst på siden. 

Skabelonen er målrettet uddannelsesinstitutionens ledelse, bestyrelse og de valgte undervisningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen, som har til opgave at udforme værdiregelsættet og antimobbestrategien.

Brug det nye antimobbe-ikon og vis at I har en strategi for at forebygge og håndtere mobning

Undervisningsministeriet har udarbejdet et ikon, som alle uddannelsessteder, der har en antimobbestrategi, kan bruge til at vise forældre og elever, at man har en strategi og handleplan for at forebygge og håndtere mobning. Det er frivilligt for uddannelsesstedet at bruge ikonet.

Download antimobbe-ikonet her >

 

Hent DCUMs skabelon til udfærdigelse af værdiregelsæt og antimobbestrategi her:

 

Klik på billedet ovenfor, for PDF-fil

 

Klik på billedet nedenfor, for WORD-fil

 

 

    

Se også DCUMs undervisningsmiljøvejledning og få overblik over andre undervisningsmiljø-opgaver på ungdomsuddannelser

læs mere

Hvad er et Værdiregelsæt?

 • Sætter ord på uddannelsesinstitutionens kerneværdier for god adfærd blandt ledelse, personale og elever.
 • Beskriver hvordan uddannelsesinstitutionen aktivt arbejder med at sikre et godt undervisningsmiljø
 • Gælder for alle afdelinger og uddannelseslinjer på uddannelsesinstitutionen, men kan med fordel sætte rammerne for lokale antimobbeindsatser i institutionens enkelte afdelinger

Hvad er en Antimobbestrategi

 • Giver fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning 
 • Beskriver hvordan uddannelsesinstitutionen vil forebygge mobning
 • Beskriver hvordan uddannelsesinstitutionen vil håndtere mobning i praksis.
STværksted.jpg