Spring til indhold

Undervisningsmateriale: Gode toiletforhold - en gang for alle!

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (4 of 56).jpg

50 % af danske folkeskoleelever holder sig i løbet af skoledagen. Blandt andet fordi de ikke har lyst til eller ikke føler, at de kan bruge skolens toiletter. Denne problematik kan have alvorlige konsekvenser for elevernes læring, trivsel og helbred. Ved at fokusere på  psykologiske forhold ved at gå på toilettet og samtidig øge elevernes bevidsthed og ansvarsfølelse kan an skabe gode toiletforhold - en gang for alle!  

Langt de fleste skoler oplever problemer med skoletoiletterne. Ofte at toiletterne er ulækre og beskidte, og at eleverne af forskellige årsager ikke bruger toiletterne, eller føler sig skidt tilpas ved at bruge dem. 

Trivsel, læring og forstoppelse

Når en elev holder sig en hel dag, kan det give en generel følelse af utilpashed og ubehag samt symptomer som hovedpine og mavepine og kan i værste fald føre til forstoppelse og ufrivillig vandladning. Dette påvirker både elevernes trivsel og læring, da det er svært at koncentrere sig en hel dag, når man ikke kommer på toilettet.

Problemer med toiletforhold kan være svære at se, da det opleves som noget meget personligt for eleverne. Det kan derfor være svært for grundskolerne at vide, hvordan problemer med toiletforhold skal håndteres.

Gennem DCUMs egne undersøgelser har vi fundet, at problemerne i vidt omfang kan og bør tackles på klasse- og skoleniveau.

 

elev
3. klasse

"Jeg har det også sådan, at dem jeg leger med kan godt finde på at gå, så jeg vil helst ikke gå ud af legen fordi så er de væk"

Elevansvar og psykologiske forhold

Vi sætter fokus på temaerne om elevansvar og psykologiske forhold, da skolerne ikke altid har økonomiske ressourcer til rådighed til at renovere skolens toiletter. En fælles forståelse for hvordan man bør opføre sig når man skal på toilettet, kan derfor skabe rammerne for, at toiletbesøg på skolen bliver en bedre og mere tryg oplevelse.

DCUM har foretaget 2 undersøgelser om toiletforhold; ét i Randers kommune i 2017 og ét i Aarhus kommune i 2019. Resultaterne herfra viser, at arbejdet med psykologiske forhold og elevansvar, har positiv virkning for om eleverne holder sig i løbet af skoledagen.

Undersøgelserne viser, at op imod 50% af eleverne svarer 'ofte' eller 'altid' til sprøgsmålet "Holder du dig fordi du ikke har lyst til at bruge skolens toiletter?"

Hent erfaringer og anbefalinger fra de to projekter nederst på siden.

 

Arbejd med psykologiske forhold

Formålet er at skabe dialog om disse og andre barrierer og tabuer, så eleverne kan få italesat overfor hinanden, hvad de oplever der er på spil.

Fokus på at begrænse utryghed ved toiletbesøg, f.eks. tabuer, blufærdighed og manglende accept af, at der skal være tid til toiletbesøg.

 

0-3. klasse  Introduktion

0-3. klasse  Lektion 1-5

 

4-6. klasse  Introduktion

4-6. klasse  Lektion 1-5

 

7-9. klasse  Introduktion

7-9. klasse  Lektion 1-5

Arbejd med elevansvar

Formålet er at skabe større ansvar omkring det at rydde op efter sig selv, samt at øge elevernes bevidsthed om, hvordan de bruger toiletterne.

Fokus på at øge elevernes bevidsthed om, hvordan tilstanden er på toiletterne, samt øge deres ansvarsfølelse overfor toiletternes tilstand.

 

0-3. klasse  Introduktion

0-3. klasse  Lektion 1-5

 

4-6. klasse  Introduktion

4-6. klasse  Lektion 1-5

 

7-9. klasse  Introduktion

7-9. klasse  Lektion 1-5