Spring til indhold

UMV Sådan! til Ungdomsuddannelser

header image
billede
STGruppearb.jpg

UMV Sådan! er et værktøj til vurdering af undervisningsmiljøet på jeres studiested. Med følger et værktøj til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan det kan forbedres.  

UMV Sådan! dokumenterer samtidig, at I har lavet jeres lovpligtige undervisningsmiljøvurdering som kan offentliggøres.

UMV Sådan! består af to dele: en introduktion til hvordan I bruger værktøjet, og et skema I kan udfylde og hermed dokumentere jeres fremgangsmåde og resultater.

UMV Sådan! sikrer, at I kommer omkring de fire faser i en undervisningsmiljøvurderingen:

  • Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske  undervisningsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af kortlægningen
  • Udarbejdelse af en handlingsplan for hvordan I vil forbedre undervisningsmiljøet
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

I kan bruge værktøjet mens I gennemløber faserne i undervisningsmiljøvurderingen, eller I kan skrive jeres resultater ind, når arbejdet med de fire faser er afsluttet.

Husk, at ledelsen skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen. Læs mere om kravene til den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering her.

UMV Sådan! findes i målrettede udgaver til grundskoler, ungdomsuddannelser samt voksen- og videregående uddannelser.

Hent skabelonen her:

Undervisningsmiljø-repræsentant (UMR)

læs mere

Se også DCUMs undervisningsmiljøvejledning og få overblik over andre opgaver i forbindelse med undervisningsmiljøet på ungdomsuddannelser

læs mere
STMvinkelsliber.jpg