Spring til indhold

SKOLETRIVSEL FOR ALLE: Strategisk værktøj til skolens trivselsarbejde

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (45 of 56).jpg (1)

Få trivselsarbejdet til at spille – og indsatserne til at spille sammen – på jeres skole.  Værktøjet ’Skoletrivsel for alle’ gør det enkelt at arbejde systematisk og strategisk med trivslen.

 

I en travl skolehverdag kan det være svært at prioritere at arbejde med at skabe overblik, sammenhæng og en fælles, helhedsorienteret retning i skolens trivselsarbejde. Med Skoletrivselforalle.dk får du hjælp til at komme i gang med arbejdet

Værktøjet guider skolens ledelse og trivsels-team gennem en proces, som styrker jeres strategiske arbejde og giver jer inspiration til, hvilke fokusområder og indsatser, der vil være jeres skoles næste, bedste skridt.

Værktøjet lægger op til, at trivselsteamet (et team af ledelse, undervisere, pædagoger og ressourcepersoner) sammen sætter retningen for skolens trivselsarbejde.

 

Camilla Tange
pædagogisk konsulent, DCUM

"Skoletrivsel for alle er et værktøj for alle, der er interesseret i, at skolens trivselsarbejde er systematisk og strategisk"

 

 

baggrund

’Skoletrivsel for alle’ er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, Ikast-Brande kommune og Psykiatrifonden sammen med tre forskere, en følgegruppe og 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere.

Se projektets fællesbrev underskrevet af eksperter og følgegruppe her 

Hvordan arbejder man med Skoletrivsel for alle?

På hjemmesiden skoletrivselforalle.dk finder I et gratis værktøj, der guider jer gennem en række aktiviteter. I skal blot følge de forskellige trin med videoer og øvelser. På den måde kan I selv igangsætte og gennemføre ’Skoletrivsel for alle’ på jeres skole.

Tidsperspektivet for et forløb er et år – fra I vælger jeres fokus, til I kan evaluere indsatsen, hvorefter I kan overveje at fortsætte med samme fokus eller igangsætte et nyt for det kommende år.

Helt konkret består værktøjet af fire trin. Vi råder til, at I indleder hvert trin med at se den tilhørende video. Herefter vil det stå klart og tydeligt, hvad der er opgaven på dette trin i processen.

 

Trin 1 ‘Overblik’ er et 2 timers møde i trivsels-teamet: Her får I værktøjer til at få overblik over, hvordan det står til med jeres skoles arbejde på otte vigtige områder indenfor trivsel. Derudover får I mulighed for at reflektere over og planlægge, hvordan skolens personale skal involveres i det strategiske arbejde.

Trin 2 ’Viden’ er en individuel forberedelse, som I skal afsætte ca. 45 min til: På andet trin finder I viden om det vidensområde, I har valgt. I får også anbefalinger til arbejdet med området. Via dette trin får I inspiration til at udvikle og kvalificere jeres indsatser.

Trin 3 ‘Handleplan’ er et 2 timers møde i trivsels-teamet: Dette trin klæder jer på til at sætte handling bag intentionerne. I får værktøjer til at blive skarpe på, hvilke indsatser I vil lave og hvorfor, og I får hjælp til at udarbejde og udføre en handleplan, fx til at øge elevdeltagelsen.

Trin 4 'Evaluering’ er et 1 times møde i trivsels-teamet: Når I har gennemført jeres handleplan, er det tid til fjerde og sidste trin. Via evalueringsværktøjer kan I undersøge, om der er sket forbedringer, og om I skal arbejde videre med det samme vidensområde, eller I er klar til at starte på et nyt.

Prøv værktøjet 'Skoletrivsel for alle'

læs mere

Se DCUMs øvrige værktøjer til trivselsarbejdet i skolen

læs mere

Gratis webinar om SKOLETRIVSEL FOR ALLE den 20 april 2021 kl 14-15

 

På webinaret vil du få:

  • Kort indblik i, hvad der kendetegner den trivselsfremmende skole
  • Introduktion til værktøjet skoletrivselforalle.dk og den proces værktøjet tilbyder
  • Erfaringer fra to skoleledere, der har arbejdet systematisk og helhedsorienteret med skolernes trivselsarbejdet – med afsæt i procesværktøjet

 

Værter: Marie Hultberg, Pædagogisk konsulent v/ Ikast-Brande Kommune og Camilla Tange Pædagogisk konsulent v/ DCUM

Gæster: Henrik Fenger Lynggaard, Skoleleder på Øster Nykirke Skole i Vejle Kommune og Claus Bredahl skoleleder på Engesvangskolen i Ikast-Brande Kommune

Efter webinaret kan du/I enten selv arbejde videre med udgangspunkt i materialet, der ligger frit tilgængeligt, eller du kan kontakte for DCUM for kickoffmøde og/eller konsulentunderstøttelse af forløbet.

 

 

Tilmelding til webinar 20.april kl 14-15 : Skoletrivsel for alle

Når du tilmelder dig dette accepterer du samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig informationer ifbm webinaret. Du kan læse mere HER.