Spring til indhold

SKOLETRIVSEL FOR ALLE: Strategisk værktøj til skolens trivselsarbejde

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (45 of 56).jpg (1)

Få trivselsarbejdet til at spille – og indsatserne til at spille sammen – på jeres skole.  Værktøjet ’Skoletrivsel for alle’ gør det enkelt at arbejde systematisk og strategisk med trivslen.

  

I en travl skolehverdag kan det være svært at prioritere at arbejde med at skabe overblik, sammenhæng og en fælles, helhedsorienteret retning i skolens trivselsarbejde. Med Skoletrivselforalle.dk får du hjælp til at komme i gang med arbejdet

Værktøjet guider skolens ledelse og trivsels-team gennem en proces, som styrker jeres strategiske arbejde og giver jer inspiration til, hvilke fokusområder og indsatser, der vil være jeres skoles næste, bedste skridt.

Værktøjet lægger op til, at trivselsteamet (et team af ledelse, undervisere, pædagoger og ressourcepersoner) sammen sætter retningen for skolens trivselsarbejde.

 

Camilla Tange
Pædagogisk konsulent, DCUM

"Skoletrivsel for alle er et værktøj for alle, der er interesseret i, at skolens trivselsarbejde er systematisk og strategisk"

 

 

 

 

baggrund

’Skoletrivsel for alle’ er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, Ikast-Brande kommune og Psykiatrifonden sammen med tre forskere, en følgegruppe og 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere.

Se projektets fællesbrev underskrevet af eksperter og følgegruppe her 

Hvordan arbejder man med Skoletrivsel for alle?

På hjemmesiden skoletrivselforalle.dk finder I et gratis værktøj, der guider jer gennem en række aktiviteter. I skal blot følge de forskellige trin med videoer og øvelser. På den måde kan I selv igangsætte og gennemføre ’Skoletrivsel for alle’ på jeres skole.

Tidsperspektivet for et forløb er et år – fra I vælger jeres fokus, til I kan evaluere indsatsen, hvorefter I kan overveje at fortsætte med samme fokus eller igangsætte et nyt for det kommende år.

Helt konkret består værktøjet af fire trin. Vi råder til, at I indleder hvert trin med at se den tilhørende video. Herefter vil det stå klart og tydeligt, hvad der er opgaven på dette trin i processen.

 

Trin 1 ‘Overblik’ er et 2 timers møde i trivsels-teamet: Her får I værktøjer til at få overblik over, hvordan det står til med jeres skoles arbejde på otte vigtige områder indenfor trivsel. Derudover får I mulighed for at reflektere over og planlægge, hvordan skolens personale skal involveres i det strategiske arbejde.

Trin 2 ’Viden’ er en individuel forberedelse, som I skal afsætte ca. 45 min til: På andet trin finder I viden om det vidensområde, I har valgt. I får også anbefalinger til arbejdet med området. Via dette trin får I inspiration til at udvikle og kvalificere jeres indsatser.

Trin 3 ‘Handleplan’ er et 2 timers møde i trivsels-teamet: Dette trin klæder jer på til at sætte handling bag intentionerne. I får værktøjer til at blive skarpe på, hvilke indsatser I vil lave og hvorfor, og I får hjælp til at udarbejde og udføre en handleplan, fx til at øge elevdeltagelsen.

Trin 4 'Evaluering’ er et 1 times møde i trivsels-teamet: Når I har gennemført jeres handleplan, er det tid til fjerde og sidste trin. Via evalueringsværktøjer kan I undersøge, om der er sket forbedringer, og om I skal arbejde videre med det samme vidensområde, eller I er klar til at starte på et nyt.


 

 

Det er forskelligt, hvor meget den enkelte skole har brug for at blive understøttet i arbejdet med Skoletrivsel For Alle værktøjet.

DCUM har tre forskellige bud på konsulentydelser, der kan hjælpe jeres skole med at få det optimale ud af Skoletrivsel For Alle.

 

Kick off workshop

En workshop med en konsulent plus opfølgende virtuelt møde

DCUM vil gennem et inspirationsoplæg og en workshop faciliteter en proces, der hjælper skolen med at få overblik over, hvordan det står til med skolens arbejde på otte vigtige områder indenfor trivsel. Kick off arrangementet består af et inspirationsoplæg omkring den trivselsfremmende skole samt en workshop med en overbliksøvelse. Efter workshoppen har skolen fået et solidt grundlag for at vælge det allermest relevante fokus for skolens trivselsstrategi og arbejde og kan selv arbejde videre med værktøjerne på skoletrviselforalle.dk. Hvis der er behov, vil der være mulighed for et opfølgende virtuelt møde, hvor der samles op på valg af fokusområde og den videre proces.

En workshop af varighed på 3 timer med en konsulent

Efterfølgende opsamling + virtuelt møde: 1 time en konsulent

I alt: 3800 kr. + transport


Procesfacilitering af de fire trin

Med udgangspunkt i Model skoletrivsel for alle understøtter en konsulent fra DCUM skolens ledelse og trivselsteam i at skabe strategi og handling på den enkelte skole, således at den generelle trivsel øges. DCUMs konsulent er med hele vejen og procesfacilitere alle møder / workshops. Tidsperspektivet for et forløb er et år, fra skolen vælger fokus til I kan evaluere indsatsen. Dette tilbud indeholder facilitering af tre workshops med fokus på:

  1. At skabe overblik over skolens trivselsarbejde og reflektere over skolens strategi for trivselsarbejdet
  2. At sætte handling bag intentionerne og blive skarpe på, hvilke indsatser, der skal iværksættes og hvorfor
  3. Evaluering af indsatserne – er der sket forbedringer, skal der arbejdes videre med samme vidensområde eller er det tid til at sætte fokus på et nyt.

3 workshops med en konsulent

I alt: 9500 kr. + transport


Klippekort til rådgivning fra DCUMs fagkonsulenter

 

DCUM har stor erfaringer med at yde løbende sparring i processer hvor skoler abejder med trivsel og undervisningsmiljø. Med et klippekort vil I kunne få telefonisk/online sparring til spørgsmål der måtte opstå undervejs i abejdet med Skoletrivsel For Alle.

Det kunne f.eks. være tre klip á een times sparring til i alt 2700 kr. 

 

 


 

 

 

Prøv værktøjet 'Skoletrivsel for alle'

læs mere

Se DCUMs øvrige værktøjer til trivselsarbejdet i skolen

læs mere

webinarer om SKOLETRIVSEL FOR ALLE (afholdt) den 20. april 2021 og den 14. juni 2022.

 Se eller gense de to webinarer herunder.  

 

 

 

   

<< Webinar målrettet skoleledere (hør eksempler fra to skoleledere om, hvordan de bruger værktøjet)

 

 

 

 

 

 

 

<< Webinar målrettet personer, der arbejder i en forvaltning (hør eksempel fra en forvaltning om, hvordan de bruger værktøjet)