Spring til indhold

Ressourcepersoner – forventningsafstemning

header image
billede
SMPige_Ipad.jpg

Dette værktøj er målrettet ressourcepersoner i deres arbejde med at hjælpe lærere, pædagoger og skoleledelse i at gennemføre trivselsmålingen.

Værktøjet angiver refleksionsspørgsmål, man som ressourceteam kan anvende til at afklare rolle- og opgavefordeling for arbejdet med trivselsmålingen. På jeres skole eksisterer der måske allerede forskellige ressourcecentre, -fora og -teams, som støtter arbejdet med trivsel på skolen. I kan bruge værktøjet i de samarbejdsfora, I finder relevante.  

Hent værktøjet: