Spring til indhold

Projekt: Rum til Alle - det gode undervisningsmiljø på FGU

header image
billede
DCUM #1 EUC low (18 of 26).jpg (1)

I samarbejde med FGU skolerne udarbejdes et praksisnært vejledningsmateriale, der indeholder anbefalinger og inspiration til arbejdet med at udvikle gode fysiske og psykiske og æstetiske undervisningsmiljøer.

FGU er en vigtig del af det samlede uddannelsestilbud i Danmark og varetager en central rolle i forhold til at gøre unge klar til uddannelse og erhverv. FGU blev oprettet i 2019 og varetager både AGU, EGU og PGU. Det betyder, at de 85 FGU skoler rummer en stor diversitet både ift. elever og ansatte.

Det stiller store krav til de fysiske rammer og den pædagogiske praksis og det kalder på viden om, hvordan FGU skolerne kan arbejde målrettet med at sikre et godt fysisk, æstetisk og psykisk undervisningsmiljø. Med projektet styrkes FGU skolerne i at skabe et undervisningsmiljø, der tager højde for den diversitet skolerne rummer.

Gennem fokusgruppeinterviews med ledere og underviser  på FGU vil DCUM indsamle viden om, hvad der bidrager til et godt undervisningsmiljø på uddannelserne. Den indsamlede viden danner afsæt for et inspirations- og vejledningsmateriale og vil ligeledes blive præsenteret på 2 webinarer i juni måned 2021. 

 

 

Projektets fokus

  • Hvordan kan FGUs fysiske rammer understøtte skolens pædagogiske praksis?

  • Hvilke gode erfaringer har FGU skolerne gjort sig ift. at styrke undervisningsmiljøet?

  • Undervisningsmiljøloven og  FGU skolerne

De fysiske rammer og undervisningsmiljøet

De fysiske rammer kan anvendes aktivt til at understøtte skolens pædagogiske praksis og herigennem understøtte arbejdet med et inspirerende undervisningsmiljø. 

F.eks. kan indretning, farver og udsmykning skabe en imødekommende stemning, der styrker elevens oplevelsen af skolen som et trygt miljø at udvikle sig i. Det samme gælder møbler og belysning, der kan bruges aktivt til at styrke særlige pædagogiske situationer som f.eks. feedback og formidling .

Tilgængelige undervisningsmiljøer, der har det rette grad af åbenhed og transparens, kan også være en måde at understøtte teamsamarbejde blandt lærerne.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Anne hvis du vil vide mere om projektet.

Anne Sindal

pædagogisk konsulent

sindal@dcum.dk

telefon: 72 26 54 02