Spring til indhold

Projekt: Lyst til læring på EUD

header image
billede
STMtømrer_lærer-kopi.jpg

Hvordan skaber vi en motiverende undervisning, som giver eleverne lyst og mod til at lære og hænge i, selv når udfordringerne melder sig? Det har projekt ”Lyst til Læring” undersøgt. Erfaringerne fra projektet har DCUM samlet i et konkret inspirationsmateriale - lige til at tage i brug på jeres skole!

Fastholdelse af elever på EUD er kendt for at være et komplekst problem, som der ikke findes enkle løsninger på. Ét greb til at højne gennemførslen kan være, at understøtte elevernes motivation.

I projekt ”Lyst til Læring” har 200 undervisere fra 11 erhvervsskoler i samarbejde med DCUM udviklet og afprøvet en række konkrete indsatser og metoder til at fremme motivation og Lyst til Læring på GF1 og GF2. Underviserne har, som led i projektet, deltaget i en række inspirations- og udviklingsworkshops. Her har de omsat ’Selvbestemmelsesteorien’, som er en forskningsbaseret teori om motivation, til helt konkrete tiltag og aktiviteter, som kan integreres i den daglige undervisning.

 

 

IMG_1409.jpg
Elev, EUD
Deltager i Lyst til Læring workshop

"Jeg fik gode oplysninger, der motiverede mig til at forsætte min uddannelse"

 

 

Materialet består af

 • Viden om motivation
  En kort og konkret gennemgang af den nødvendige viden du har brug for, for at arbejde med materialerne fra Lyst til Læring: Om psykologiske behov og hvordan de er forbundet til forskellige typer motivation.

 • 8 veje til motiverende undervisning
  Opsamling og gruppering af 200 underviseres erfaringer med at omsætte selvbestemmelsesteorien til konkrete værktøjer og metoder.
 • Ledelsesguide
  En ledelsesguide som viser hvordan man kan understøtte underviseres arbejde med materialerne fra ’Lyst Til Læring’, og bidrage til forankringen af motiverende undervisning. 

 

 

  

LTL_forside.png

FAKTA OM FRAFALD

Næsten lige så mange unge begynder på erhvervsuddannelserne, som på gymnasiale uddannelser. Men mens 89 procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser forventes at fuldføre, forventes kun 59 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne at fuldføre, viser en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Knap 60 pct. af frafaldet på erhvervsuddannelserne sker i løbet af, eller lige efter, grundforløb 2.

 • De fleste er ældre unge og voksne, hvis indgang til en erhvervsuddannelse er direkte via grundforløb 2.

 • Afbrud på selve grundforløb 2 udgør 33 pct. af det samlede frafald, mens 25 pct. sker i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet

 

Bestil eller download materialet

Materialet henvender sig til undervisere, uddannelsesledere og giver konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med motiverende undervisning; både som enkelt underviser, i et underviserteam eller bredt på skolen.

Lys til Læring udkommer medio december 2023, og vil efterfølgende kunne  bestilles som fysisk publikation eller downloades gratis som pdf her på siden.

 

 

 

Gratis webinar

Vil du vide mere om projektet og være en af de første til at få fingrene i materialet? Så tilmeld dig vores webinar

13. december kl. 13.00- 14.00

På webinaret vil du blive introduceret til inspirationsmaterialet ’Lyst til Læring’ og få mere at vide mere om hvordan I bedst tager det i brug på jeres skole. 

Vi får desuden besøg af en uddannelsesleder, som har deltaget i projektet og som vil dele sine erfaringer med inspirationsmaterialet og hvordan han har understøttet sine medarbejdere i udviklingsarbejdet.

 

DCUM #1 EUC low (20 of 26).jpg
Underviser, EUD
Deltager i Lyst til Læring workshop

"Det var godt med konkrete teorier og værktøjer som kan anvendes direkte i undervisningen"

 

 

 

Elev-workshops

 

Som central del af projektet fik eleverne mulighed for at give gode råd og input til deres undervisere og hvordan de synes, at undervisningen kunne blive endnu bedre og mere motiverende. Vigtigt viden, som underviserne i de indledende faser kunne bruge i udvikling af deres indsatser i undervisningen.

Der blev holdt både online og fysiske workshops og sammen med eleverne blev der bl.a. talt om elevernes tiltro til egne evner, deres tilgang til fejl og udfordringer, og drøftet hvad eleverne sammen kan gøre for at skabe et trygt fællesskab med plads til alle.

Teorien bag

Projekt Lyst til Læring tager afsæt i ’selvbestemmelsesteorien’, som er udviklet af de to amerikanske forskere Edward Deci og Richard Ryan. De har forsket i hvad der fremmer og hæmmer vores motivation til at lære og udvikle os som mennesker.

Deres forskning peger på, at der er tre centrale psykologiske behov, som det er vigtige at understøtte i undervisningen, hvis eleverne skal udvikle indre motivation. De tre behov er: 

 • Behovet for at opleve autonomi. Oplevelsen af at gøre noget, fordi man selv har valgt at gøre det, eller fordi det er meningsfuldt for én selv.

 • Behovet for at opleve kompetence. Oplevelsen af at kunne mestre noget og lære at håndtere udfordringer.

 • Behovet for at opleve samhørighed. Oplevelsen af at høre til og kunne bidrage til et fællesskab. 

 

 

Deltagende skoler

 • Roskilde Tekniske Skole
 • SOSU Østjylland
 • Tradium Randers
 • Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
 • SOSU Hovedstaden
 • Aalborg TECH
 • Skive College
 • Aarhus Tech
 • EUC Syd
 • Holstebro Uddannelsescenter
 • Mercantec Viborg

Hvad siger evalueringen?

 • 50% af underviserne var helt eller delvist enige i, at der er sket en positiv forandring blandt eleverne, når det kommer til de tre psykologiske behov (autonomi, kompetence, samhørighed) i forbindelse med afprøvningen af deres indsatser.

 • Særligt lærer-elevrelationen pegede evalueringen på blev styrket, som led i projektet og undervisernes arbejde med inspirationsmaterialet. 78% af underviserne oplevede at have fået en tættere relation til eleverne igennem afprøvning af deres indsats.

 • 62% af underviserne svarede, at de var helt eller delvist enige i, at de har fået nye idéer og input til, hvordan de kan tilrettelægge deres undervisning.

 • 63% af underviserne svarede, at de er helt eller delvist enige i, at de blev klogere på, hvordan de kan arbejde med elevernes motivation i deres undervisning.

 • Generel enighed om vigtigheden af, at der blev skabt tid og et refleksionsrum, hvor de sammen med deres kollegaer kunne arbejde med elevernes motivation i en ellers travl hverdag.

Læs mere om evalueringens resultater og metode her

 

 

Tietgentfonden_logo.png
Henrik Lehman andersen
Direktør, Tietgenfonden

"Øget trivsel, fællesskab og stolthedsfølelsen på landets erhvervsskoler kan bidrage til, at flere unge vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor støtter vi projektet."

 

 

  

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om materialet?  Eller har I brug for, at DCUM kommer ud og hjælper jer med at komme videre i arbejdet med de motiverende undervisningsmiljøer? Så kontakt os gerne

 

Projektleder Annika Hellegaard

 

[email protected]

tlf 72 26 54 06

Se også ...

Undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser

læs mere

Fysiske rammer på erhvervsuddannelserne

læs mere

Tilmelding til webinar: Lyst til Læring på EUD 13.december kl 13-14

Når du tilmelder dig dette accepterer du samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig informationer ifbm webinaret. Du kan læse mere HER.