Spring til indhold

Projekt: Lyst til læring på EUD

header image
billede
STMtømrer_lærer-kopi.jpg

Øget motivation er vejen til mindre frafald blandt elever på erhvervsuddannelserne. I et tre-årigt projekt støttet af Nordea-fonden vil DCUM sætte fokus på stærke fællesskaber, elevinddragelse og trivsel på erhvervsskolerne. 

Med projektet 'Lyst Til læring' sætter DCUM fokus på problematikken ved at  udvikle indsatser og inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med det sociale undervisningsmiljø. Projekt Lyst Til Læring har til formål at styrke det sociale undervisningsmiljø, med henblik på at øge elevernes tilknytning til uddannelsen og trivsel i fællesskabet, og på den måde bidrage positivt til fastholdelse af eleverne.

 

Bygger ovenpå eksisterende tiltag

Et bærende princip i projektet er, at indsatser skal bygge ovenpå allerede eksisterende tiltag på uddannelserne, dvs. spille sammen med og påvirke det eksisterende trivselsfremmende arbejde, som skolerne i forvejen arbejder med. Erfaringer og indsatser indsamles i et praksisnært inspirationsmateriale, som i løbet af projektperioden implementeres på i alt 13 erhvervsuddannelser.

Materialet bliver efter projektafslutning offentligt tilgængelig og bidrager dermed til at støtte erhvervsuddannelsernes arbejde med trivsel og motivation på national plan. 

Det er vigtigt at få skabt nogle rammer på erhvervsuddannelserne, hvor eleverne kan styrke deres sociale kompetencer, motivation og tro på egne evner i et godt socialt undervisningsmiljø. Det er vigtigt både i forhold til uddannelsen vigtige på uddannelsen, men også i deres videre færd på arbejdsmarkedet og senere i livet.

I videoen fortæller Connie Krukow hvorfor Roskilde Tekniske Skole er med i projektet.

 

FAKTA: Frafald på landets erhvervsuddannelser er et kendt problem. I 2018 gik næsten 1/3 af eleverne ikke videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet, men droppede ud i stedet.

 

3 fokusområder 

Når vi vil skabe et godt socialt undervisningsmiljø, der fremmer motivation og trivsel, så er der særligt tre fokusområder, som vi ved er vigtige:

Et miljø præget af gode relationer både elever imellem, men også mellem underviser og elever. Relationer skal bidrage til at skabe meningsfulde læringsfællesskaber præget af tillid og empati. Et miljø hvor eleverne tør udfolde sig, tør fejle og i højere grad ser fejl som udgangspunkt for læring. Et miljø, hvor elever selv oplever at spille en aktiv rolle og oplever at have medindflydelse på undervisningen og undervisningsmiljøet.

 

 

Støtte fra Nordea-fonden

'Lyst Til Læring' er et tre-årigt projekt som er støttet med 2,5 mio kroner fra Nordea-fonden. Øget trivsel, fællesskab og stolthedsfølelsen på landets erhvervsskoler vil bidrage til, at flere unge vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor støtter vi projektet, siger Nordea-fondens direktør Henrik Lehman Andersen

 

Vær med i projektet 

kontakt os hvis din erhvervsskole skal være en af de ti skoler som er med i projektets anden fase.

 

Projektleder: Annika Jensen

Pædagogisk konsulent, DCUM

[email protected]  tlf 72265406

 

 

 

Annika Jensen
Projektleder, DCUM

"...vi ved fra forskningen, at gode relationer, medindflydelse og et miljø, hvor der er plads til at fejle styrker både trivsel og motivation..."