Spring til indhold

Projekt: Lyst til læring på EUD

header image
billede
STMtømrer_lærer-kopi.jpg

Øget motivation er vejen til mindre frafald blandt elever på erhvervsuddannelserne. I et tre-årigt projekt støttet af Tietgen-fonden vil DCUM sætte fokus på stærke fællesskaber, elevinddragelse og trivsel på erhvervsskolerne. 

Med projektet 'Lyst Til læring' sætter DCUM fokus på problematikken ved at  udvikle indsatser og inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med det sociale undervisningsmiljø. Projekt Lyst Til Læring har til formål at styrke det sociale undervisningsmiljø, med henblik på at øge elevernes tilknytning til uddannelsen og trivsel i fællesskabet, og på den måde bidrage positivt til fastholdelse af eleverne.

 

LTLbanner.png

 

 

Bygger ovenpå eksisterende tiltag

Et bærende princip i projektet er, at indsatser skal bygge ovenpå allerede eksisterende tiltag på uddannelserne, dvs. spille sammen med og påvirke det eksisterende trivselsfremmende arbejde, som skolerne i forvejen arbejder med. Erfaringer og indsatser indsamles i et praksisnært inspirationsmateriale, som i løbet af projektperioden implementeres på i alt 13 erhvervsuddannelser.

Materialet bliver efter projektafslutning offentligt tilgængelig og bidrager dermed til at støtte erhvervsuddannelsernes arbejde med trivsel og motivation på national plan. 

 

FAKTA: Frafald på landets erhvervsuddannelser er et kendt problem. I 2018 gik næsten 1/3 af eleverne ikke videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet, men droppede ud i stedet.

 

Det er vigtigt at få skabt nogle rammer på erhvervsuddannelserne, hvor eleverne kan styrke deres sociale kompetencer, motivation og tro på egne evner i et godt socialt undervisningsmiljø. Det er vigtigt både i forhold til uddannelsen vigtige på uddannelsen, men også i deres videre færd på arbejdsmarkedet og senere i livet.

3 fokusområder 

Når vi vil skabe et godt socialt undervisningsmiljø, der fremmer motivation og trivsel, så er der særligt tre fokusområder, som vi ved er vigtige:

Et miljø præget af gode relationer både elever imellem, men også mellem underviser og elever. Relationer skal bidrage til at skabe meningsfulde læringsfællesskaber præget af tillid og empati. Et miljø hvor eleverne tør udfolde sig, tør fejle og i højere grad ser fejl som udgangspunkt for læring. Et miljø, hvor elever selv oplever at spille en aktiv rolle og oplever at have medindflydelse på undervisningen og undervisningsmiljøet.

Annika Jensen
Projektleder, DCUM

"...vi ved fra forskningen, at gode relationer, medindflydelse og et miljø, hvor der er plads til at fejle styrker både trivsel og motivation..."

 

 

 

Vær med i projektet 

kontakt os hvis I vil høre om mulgihederne for at jeres skole kan deltage i projekt Lyst Til Læring

Projektleder: Annika Hellegaard

Pædagogisk konsulent, DCUM

[email protected]  tlf 72265406

 

Støtte fra Tietgen-fonden

'Lyst Til Læring' er et tre-årigt projekt som er støttet med 2,5 mio kroner fra Tietgen-fonden. Øget trivsel, fællesskab og stolthedsfølelsen på landets erhvervsskoler vil bidrage til, at flere unge vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor støtter vi projektet, siger Nordea-fondens direktør Henrik Lehman Andersen.

                                              

 

 

 

 

 

 

DCUM #1 EUC low (20 of 26).jpg
Underviser, EUD
Deltager i Lyst til Læring workshop

"Det var godt med konkrete teorier og værktøjer som kan anvendes direkte i undervisningen"

 

 

 

Maj 2021: Skal jeres skole være med i 2022? 

Lige nu skriver vi interesserede skoler op til projektets næste fase, hvor yderligere syv skoler skal involveres og være med til at udvikle inspirationsmaterialet Lyst Til Læring på EUD.

Så kontakt projektleder Annika Hellegaard på

[email protected]

tlf 72 26 54 06

 

 

DET FÅR SKOLERNE UD AF AT DELTAGE:

 • Indsigt i en forskningsbaseret tilgang til, hvordan man som skole kan fremme elevernes motivation, trivsel og fastholdelse

 • Gratis kompetenceudvikling og konkrete metoder og eksempler fra andre erhvervsskoler

 • Frikøbsmidler

 • Skolerne og underviserne er i høj grad medskabende og medbestemmelse i projektet

 

 

LTLworkshop3.jpeg (1)

 

 

  

 

Eleverne kommer på banen

Vi har i marts måned 2021 lavet online-elevworkshops i projektet.

Formålet var, at elevernes sammen fik talt og reflekteret over egen motivation, mindset og fællesskab i klassen. Vi drøftede betydningen af at have tiltro til egne evner, hvad vores tilgang til fejl og udfordringer betyder, og hvad eleverne sammen kan gøre for at skabe et trygt fællesskab med plads til alle.

I sommeren 21 kunne vi heldigvis begynde at mødes fysisk i workshops med elever og studerende.

 

 

 

IMG_1409.jpg
Elev, EUD
Deltager i Lyst til Læring workshop

"Jeg fik gode oplysninger, der motiverede mig til at forsætte min uddannelse"

 

 

IMG_1414.jpg

 

 

 

 

 December 2020: Selvbestemmelsesteorien

Det er svært at beskæftige sig med motivation og engagement uden også at berøre selvbestemmelsesteorien. 

Selvbestemmelsesteorien er da også en del af det teoretiske fundament for hele projekt Lyst til læring. Vi opfordrer alle deltagere i projektet til at se eller gense nedenstående lille video, hvor Frederik fra DCUM forklarer selvbestemmelsesteoriens grundlæggende antagelser på 4 minutter.

 

  

 

Input til lærerne

En væsentlig del af workshops var også at give eleverne mulighed for at give gode råd og input til deres undervisere. Vigtigt viden, som underviserne efterfølgende skal bruge i udvikling af indsatser der skaber ’Lyst til Læring’.

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUAR 2021: DE FØRSTE ERFARINGER...

Vi har nu afholdt tre virtuelle  kick-off møder med knap 50 undervisere på tre forskellige erhvervsskoler. Vi har fået rigtig megen vigtig viden med videre til projektets næste faser.

Vi har bedt de medvirkende undervisere pege på hvad de mener hhv udfordrer og fremmer motivation hos eleverne. Det er der kommet nedenstående gode undersøgelsespørgsmål ud af

 • Hvordan kan man som underviser gå forrest ved selv at være engageret og motiverende? 

 • Hvordan håndterer og støtter vi elever, som fremstår demotiverede og elever som ikke har sprog for at tale om deres motivation?

 • Hvordan skaber vi et trygt undervisningsmiljømiljø, hvor det er tilladt at fejle? 

 • Hvordan får vi den bedst mulige kobling mellem teori og praksis, så eleverne oplever uddannelsen og alle fag, som meningsfulde og relevante?  

 

  

Projektets første wokshops og kick-off møder har i øvrigt vist os at...

 • selvbestemmelsesteorien rammer helt plet i forhold til undervisernes oplevelser i praksis.
 • der er stor opbakning til at projektet skal række ud over de involverede skoler og blive til gavn for alle erhvervsskoler i mange år fremover.
 • der er stor lydhørhed og begejstring i forhold til at eleverne i høj grad skal være medskabere af indsatser.