Spring til indhold

Projekt: Lyst til læring på EUD

header image
billede
STMtømrer_lærer-kopi.jpg

Øget motivation er vejen til mindre frafald blandt elever på erhvervsuddannelserne. I et tre-årigt projekt støttet af Tietgen-fonden vil DCUM sætte fokus på stærke fællesskaber, elevinddragelse og trivsel på erhvervsskolerne. 

Med projektet 'Lyst Til læring' sætter DCUM fokus på problematikken ved at  udvikle indsatser og inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med det sociale undervisningsmiljø. Projekt Lyst Til Læring har til formål at styrke det sociale undervisningsmiljø, med henblik på at øge elevernes tilknytning til uddannelsen og trivsel i fællesskabet, og på den måde bidrage positivt til fastholdelse af eleverne.

 Det handler om motivation og om faglig stolthed ved at lave noget godt

Astrid Mulvad - udannelsesleder, Skive College 

 

Bygger ovenpå eksisterende tiltag

Et bærende princip i projektet er, at indsatser skal bygge ovenpå allerede eksisterende tiltag på uddannelserne, dvs. spille sammen med og påvirke det eksisterende trivselsfremmende arbejde, som skolerne i forvejen arbejder med. Erfaringer og indsatser indsamles i et praksisnært inspirationsmateriale, som i løbet af projektperioden implementeres på i alt 13 erhvervsuddannelser.

Materialet bliver efter projektafslutning offentligt tilgængelig og bidrager dermed til at støtte erhvervsuddannelsernes arbejde med trivsel og motivation på national plan.

Det er vigtigt at få skabt nogle rammer på erhvervsuddannelserne, hvor eleverne kan styrke deres sociale kompetencer, motivation og tro på egne evner i et godt socialt undervisningsmiljø. Det er vigtigt både i forhold til uddannelsen vigtige på uddannelsen, men også i deres videre færd på arbejdsmarkedet og senere i livet.

 

 

 

FAKTA

 

> Frafald på landets erhvervsuddannelser er et kendt problem.

 

> I 2018 gik næsten 1/3 af eleverne ikke videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet, men droppede ud i stedet.

 

3 fokusområder 

Når vi vil skabe et godt socialt undervisningsmiljø, der fremmer motivation og trivsel, så er der særligt tre fokusområder, som vi ved er vigtige:

Et miljø præget af gode relationer både elever imellem, men også mellem underviser og elever. Relationer skal bidrage til at skabe meningsfulde læringsfællesskaber præget af tillid og empati. Et miljø hvor eleverne tør udfolde sig, tør fejle og i højere grad ser fejl som udgangspunkt for læring. Et miljø, hvor elever selv oplever at spille en aktiv rolle og oplever at have medindflydelse på undervisningen og undervisningsmiljøet.

 

 

     

                                             

 

 

Støtte fra Tietgenfonden

'Lyst Til Læring' er et tre-årigt projekt som er støttet med 2,5 mio kroner fra Tietgen-fonden. Øget trivsel, fællesskab og stolthedsfølelsen på landets erhvervsskoler vil bidrage til, at flere unge vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor støtter vi projektet, siger Nordea-fondens direktør Henrik Lehman Andersen.

LTLrekrutteringWebBanner2.png

Som deltagende skole får I

 • Gratis workshops og løbende sparring fra DCUM konsulenter

 • Praksisnært inspirationsmateriale udviklet og afprøvet af andre erhvervsskoler

 • Konkret vejledningsmateriale til skolens ledelse

 

Hvad kræver det af jer?

 • Deltagelse fra en gruppe lærere og ledere

 • Afprøvning af indsatser

Som del af projektet er der midler til delvis frikøb af undervisere. 

Hvis I ønsker at deltage i projekt 'Lyst til Læring' , så kontakt DCUMs projektleder Søren på [email protected] 

 


  

Hvad sker der i projektet?

LTLworkshop3.jpeg (1)
Annika Hellegaard
projektleder, DCUM

"  ...vi ved fra forskningen, at gode relationer, medindflydelse og et miljø, hvor der er plads til at fejle styrker både trivsel og motivation..."

  

 

Workshops: Eleverne kommer på banen

Vi har lavet en række online-elevworkshops i projektet.

Formålet var, at elevernes sammen fik talt og reflekteret over egen motivation, mindset og fællesskab i klassen. Vi drøftede betydningen af at have tiltro til egne evner, hvad vores tilgang til fejl og udfordringer betyder, og hvad eleverne sammen kan gøre for at skabe et trygt fællesskab med plads til alle.

En væsentlig del af workshops var også at give eleverne mulighed for at give gode råd og input til deres undervisere. Vigtigt viden, som underviserne efterfølgende skal bruge i udvikling af indsatser der skaber Lyst til læring. 

 

 

 

 

  

IMG_1409.jpg
Elev, EUD
Deltager i Lyst til Læring workshop

"Jeg fik gode oplysninger, der motiverede mig til at forsætte min uddannelse"

 

 

Workshops: Undervisere som medudviklere

Undervisere fra en række erhvervsuddannelser har deltaget i workshops hvor vi har slået de første streger til inspirationsmaterialerne der skal skabe Lyst til Læring.  Her testede undervisere blandt andet forskellige måder at arbejde med motivation og mindset.

Derudover har vi haft vigtige snakke om: 

 • Hvordan kan man som underviser gå forrest ved selv at være engageret og motiverende? 

 • Hvordan håndterer og støtter vi elever, som fremstår demotiverede og elever som ikke har sprog for at tale om deres motivation?

 • Hvordan skaber vi et trygt undervisningsmiljømiljø, hvor det er tilladt at fejle? 

 • Hvordan får vi den bedst mulige kobling mellem teori og praksis, så eleverne oplever uddannelsen og alle fag, som meningsfulde og relevante?  
DCUM #1 EUC low (20 of 26).jpg
Underviser, EUD
Deltager i Lyst til Læring workshop

"Det var godt med konkrete teorier og værktøjer som kan anvendes direkte i undervisningen"

 

Projektets  workshops har i øvrigt vist os at...

 • selvbestemmelsesteorien rammer helt plet i forhold til undervisernes oplevelser i praksis.

 • der er stor opbakning til at projektet skal række ud over de involverede skoler og blive til gavn for alle erhvervsskoler i mange år fremover.

 • der er stor lydhørhed og begejstring i forhold til at eleverne i høj grad skal være medskabere af indsatser.

 

 

Teorien bag

Det er svært at beskæftige sig med motivation og engagement uden også at berøre selvbestemmelsesteorien. 

Selvbestemmelsesteorien er da også en del af det teoretiske fundament for hele projekt Lyst til læring. Vi opfordrer alle deltagere i projektet til at se eller gense nedenstående lille video, hvor Frederik fra DCUM forklarer selvbestemmelsesteoriens grundlæggende antagelser på 4 minutter.

 

 

Frederik
DCUM

"Vi har forskellige typer motivation "

 

 

Vær med i projektet 

kontakt os hvis I vil høre om mulighederne for at jeres skole kan deltage i projekt Lyst Til Læring

Projektleder: Søren Skou

Pædagogisk konsulent, DCUM

[email protected]  tlf 72265416