Spring til indhold

Projekt: initiativer vedr. studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

header image
billede
STforelæsning_pige.jpg

Alle har ret til at få en uddannelse. Alligevel påbegynder og gennemfører færre unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse sammenlignet med unge uden en funktionsnedsættelse. Syv initiativer skal derfor bidrage til at øge fleksibiliteten og skabe bedre muligheder for elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvoraf DCUM har arbejdet med to af initiativerne med fokus på videregående uddannelser.

Uddannelsessystemet skal rumme, at alle ikke har samme forudsætninger for at tage en uddannelse. Med afsæt i dette og med fokus på de videregående uddannelser har DCUM siden maj 2021 arbejdet på et projekt, der skal være med til at forbedre fleksibiliteten og mulighederne for at tage en uddannelse for studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Projektet udspringer af en aftale, som er indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier. Aftalen indebærer syv initiativer, hvoraf DCUM har ansvaret for to af initiativerne: initiativ 5 og 6.

Følgende materialer er kommet ud af projektet:                         

Download vejledningsmaterialet her.

Download the English version here.

Materialet er p.t. udsolgt.

Besøg minstudieplan.dk her.

 

 

 

 

Webinar – få et indblik i resultatet af projektet

Torsdag den 10. februar 2022 afholdt vi et webinar i forbindelse med lanceringen af produkterne. Du kan se eller gense webinaret i videoen her til højre. Her kan du få et indblik i de værktøjer, som er blevet udviklet af DCUM på baggrund af indsatser for studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser. 

Webinaret er også blevet tekstet.

 

 

 

 

Webinar målrettet studerende -  om minstudieplan.dk

Vi har afholdt et webinar målrettet studerende med fokus på planlægningsværktøjet minstudieplan.dk. Du kan finde webinaret her til højre. Efter at have set webinaret vil du have kendskab til funktionerne på minstudieplan.dk, og hvordan du kan bruge værktøjet til at få overblik over dit uddannelsesforløb i samarbejde med vejledere og støttepersoner på din uddannelse.

 

  

 

Læs artiklen "Det er ekstra svært at være studerende med en funktionsnedsættelse" ved at følge linket herunder.

Læs artiklen her

 

  

 Vi er færdig med evalueringen af minstudieplan.dk. 

Læs evalueringen her

I 2021 udviklede vi, i 2022 evaluerede vi

I 2021 udviklede vi både vejledningsmaterialet og værktøjet www.minstudieplan.dk, hvorefter projektgruppen gik i gang med at udbrede kendskabet til vores værktøj og materialer. I februar og marts 2022 var vi ude på i alt 29 videregående uddannelsesinstitutioner og studiestøttecentre for at vise værktøjet og materialet frem og indgå i en dialog med vejlederne om, hvordan de kan bruge det i deres arbejde med at støtte studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. I sidste halvdel af 2022 evaluerede vi værktøjet, hvor formålet bl.a. har været:

 • at få afprøvet, hvordan værktøjet opleves at fungere som et samarbejdsværktøj mellem vejledere og studerende.
 • at få input, feedback og erfaringer til det videre arbejde med værktøjet, så vi kan skabe den bedst mulige platform til studerende med funktionsnedsættelser.

 

 

Initiativ 5 – vejledningsmateriale

Bliv klogere på, hvordan fysiske og psykiske funktionsnedsættelser kan påvirke studerende i forskellige studiesammenhænge, og hvordan I som uddannelsesinstitution kan forbedre vilkårene for de studerende. Til dig som studerende ligger vejledningsmaterialet på minstudieplan.dk.

For at udbrede viden til uddannelsesinstitutioner og studerende i forhold til betydningen af forskellige funktionsnedsættelser i konkrete uddannelsessituationer har DCUM lavet et vejledningsmateriale.

Den politiske aftale

Den 10. maj 2021 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om en indsats for elever på ungdomsuddannelser og studerende på de videregående uddannelser med handicap.

Aftalen indeholder syv initiativer, hvoraf DCUM har ansvaret for to af initiativerne. Formålet med de syv initiativer er overordnet, at elever og studerende med handicap i højere grad påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Læs aftaleteksten her.

Vejledningsmaterialet indeholder

 • Beskrivelser af 47 forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, hvordan disse kan få betydning i forskellige studiekontekster (undervisning, gruppearbejde, selvstudie, eksamen, praktik og sociale aktiviteter), og hvordan man kan støtte de studerende i uddannelsesforløbet.
 • Generelle råd til hvordan medarbejdere – både vejledere, administrativt personale og undervisere – kan skabe gode rammer særligt for studerende med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
 • Viden om uddannelsesinstitutioners pligt til at lave individuelle tilpasninger samt input til jeres lokale dispensationspraksis.

Beskrivelserne af de respektive funktionsnedsættelser er lavet i samarbejde med relevante patientforeninger, handicaporganisationer og fagpersoner.

Initiativ 6 – minstudieplan.dk

Minstudieplan.dk understøtter arbejdet med helhedsorienterede studieplaner og giver studerende mulighed for at skabe ét samlet overblik over deres uddannelsesforløb.

Minstudieplan.dk er et online planlægningsværktøj, der bidrager til, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse oplever ét sammenhængende uddannelsesforløb. Samtidigt understøtter værktøjet planlægningen af det fulde uddannelsesforløb i forhold til behovet for f.eks. dispensation og anden støtte.

Minstudieplan.dk er skabt med fokus på tilgængelighed, og du kan finde videoer, der giver en grundig vejledning i at bruge værktøjet, så det er nemt at komme i gang.

Som vejleder (f.eks. studie- eller SPS-vejleder) eller anden støtteperson (f.eks. faglig støttelærer eller mentor) kan du med minstudieplan.dk:

 • bruge et visuelt værktøj til at facilitere samtaler om den studerendes videre studieforløb samt tale om muligheder, udfordringer og støttebehov.
 • samle praktiske oplysninger, aftaler, m.v. ét sted.
 • let hjælpe den studerende med at notere ændringer i studieforløbet, nye notifikationer eller lignende efter behov.

 

På minstudieplan.dk kan man som studerende:

 • planlægge sit uddannelsesforløb
 • dele sin studieplan med vejleder
 • få notifikationer om vigtige datoer
 • samle personlige filer
 • og meget mere 

Derudover kan man finde information om SU, SPS, dispensation, praktik og karriere samt viden om 47 forskellige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og betydningen af funktionsnedsættelserne i forskellige studierelaterede kontekster.

DCUM opfordrer til, at I som uddannelsesinstitution gør de studerende opmærksomme på minstudieplan.dk. Når de studerende på forhånd kender planlægningsværktøjet og dets funktioner, kan de igangsætte refleksioner om f.eks. udfordringer eller støttebehov.

Hvordan har vi gjort?

Vi har udviklet vejledningerne og planlægningsværktøjet i en proces, hvor vi undervejs har inddraget institutionernes og de studerendes erfaringer, perspektiver, viden og ønsker for at blive klogere på praksis.

For at blive klogere afholdte vi i starten af efteråret to workshops med fokus på helhedsorienterede studieplaner, hvor vi havde en dag med studerende og en dag med ansatte på videregående uddannelser. Derudover lavede vi en brugerundersøgelse, hvor vi afholdte interviews med ti forskellige uddannelsesinstitutioner.

Med inddragelse af bl.a. patientforeninger og handicaporganisationer har vi udviklet vejledningsmaterialet, mens vi med inddragelse af STUK, UFM, en nedsat følgegruppe og repræsentanter fra sektoren samt de forskellige institutionstyper har udviklet den digitale platform minstudieplan.dk.

 

 

 

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte projektlederen ... 

 

Helene Borgholm
Tilsyns- og udviklingskonsulent
E-mail: [email protected]
Telefon: 72 26 54 07