Spring til indhold

Projekt: Digital mobning i grundskolen

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (53 of 56).jpg (1)

Mere end halvdelen af alle skoleledere oplever at de mangler viden om hvordan de skal håndtere digital mobning blandt skoleeleverne. Med dette projekt præsenterer DCUM viden, gratis webinar og undervisningsmaterialer som har særlig fokus på håndtering af digital mobning og krænkelser  

Undersøgelser har givet os masser af viden om hvordan man skal forstå digital mobning som fænomen, hvor udbredt det er, hvilke konsekvenser det har, hvem det går ud over etc. Men vi har overraskende lidt viden om, hvilken indsatser der kan få det til at stoppe og hvordan vi kan hjælpe de involverede elever til et trygt digitalt liv.

 

SM3drenge.jpg
Marianne Laflor
Fagkonsulent, DCUM

"Vi ved rigtig meget om digital mobning og krænkelser, men vi ved bare ikke så meget om hvad vi kan gøre ved det i praksis"

 

For at kunne understøtte skolers arbejde med digital mobning, er det nødvendigt at få indsigt i hvad de allerede gør og hvordan det virker. Er der gode erfaringer at trække på? Er der nogle udfordringer vi ikke kender til? Ved at stille skarpt på håndtering nu og her i den danske folkeskole, vil DCUM kunne bidrage til at give indsigt i, hvor hullerne er i forhold til håndtering og hvad der skal til for at understøtte håndteringen i langt højere grad end tilfældet er i dag.

 

 

 

Med dette projekt ønsker vi at

  • Komme tættere på praksis ved at undersøge og inddrage relevante praktikere herunder både de professionelles og elevernes perspektiver i forhold til digital mobning
  • Udbrede og formidle viden om digital mobning og krænkelse til centrale aktører på grundskoleområdet 
  • Understøtte skolerne i deres håndtering af digital mobning og krænkelse herunder bidrage positivt til generel digital dannelse gennem forskellige formidlingsaktiviteter 

 

 

 

  

 

 

Dialogværktøj

Med værktøjet Ta' en snak om SoMe og mobning kan I drøfte emnet på klassen, og lave jeres egne retningslinjer for klassens online adfærd.

Værktøjet leveres i version til både mellemtrin og udskoling.

Bestil værktøjet som fysisk publikation  eller download som pdfer i DCUMS materialeshop

  

 

Plakat med klassens aftaler

Hent og udskriv A3 plakat med klassens aftaler for online adfærd. 

   

 

 

 

                    Læs også DCUMs artikel i Plenum, februar 2022

                 

 

Videns-publikation om digital mobning

Projektet har udgivet publikationen Skolen, børnene og SoMe med viden om skolelevernes digitale liv og adfærd, og ikke mindst anbefalinger til hvordan vi i praksis kan støtte hinanden i at udvikle sunde og stærke digitale fællesskaber og mindske krænkelser, negativ adfærd og mobning både i og uden for de digitale rum.

Bestil hæftet som publikation, eller Download som pdf i DCUMs materialeshop.

 

   

 

 

 

 

 

 

Webinar om digital mobning i grundskolen

I webinaret så vi nærmere på, hvordan vi kan sikre trygge digitale fællesskaber i bestræbelserne på at undgå digitale krænkelser og mobning.

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om projektet

Så kontakt projektleder 

Heidi Knudsen

 

Telefon: 72 26 54 14

 

 

 

 

  

Se også DCUMs tidligere undersøgelse og gode råd omkring børns digitale liv

læs mere

Hent skabelon til skolens antimobbestrategi

læs mere