Spring til indhold

Projekt: Digital mobning i grundskolen

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (53 of 56).jpg (1)

Mere en halvdelen af alle skoleledere giver udtryk for, at de mangler viden om hvordan de skal håndtere digital mobning blandt skoleeleverne. Med dette projekt præsenterer DCUM viden, gratis webinarer og undervisningsmaterialer som har særlig fokus på håndtering af digital mobning og krænkelser  

Undersøgelser har givet os masser af viden om hvordan man skal forstå digital mobning som fænomen, hvor udbredt det er, hvilke konsekvenser det har, hvem det går ud over etc. Men vi har overraskende lidt viden om, hvilken indsatser der kan få det til at stoppe og hvordan vi kan hjælpe de involverede elever til et trygt digitalt liv.

For at kunne understøtte skolers arbejde med digital mobning, er det nødvendigt at få indsigt i hvad de allerede gør og hvordan det virker. Er der gode erfaringer at trække på? Er der nogle udfordringer vi ikke kender til? Ved at stille skarpt på håndtering nu og her i den danske folkeskole, vil DCUM kunne bidrage til at give indsigt i, hvor hullerne er i forhold til håndtering og hvad der skal til for at understøtte håndteringen i langt højere grad end tilfældet er i dag.

BAGGRUND

Projektet udspringer af Tilsynets  Statusundersøgelse 2020 som netop  viser, at kommuner og skoler i høj grad mangler viden om digital mobning og krænkelser, og samtidig efterspørger viden til hvordan situationerne skal håndteres.

 • Halvdelen savner viden om digital mobning
 • 1/3 savner generel viden om mobning
 • 1/4 savner viden om lovgivning og regler på området

 

 > Læs mere om tilsynets statusundersøgelse

Med dette projekt ønsker vi at

 • Komme tættere på praksis ved at undersøge og inddrage relevante praktikere herunder både de professionelles og elevernes perspektiver i forhold til digital mobning

 • Udbrede og formidle viden om digital mobning og krænkelse til centrale aktører på grundskoleområdet 

 • Understøtte skolerne i deres håndtering af digital mobning og krænkelse herunder bidrage positivt til generel digital dannelse gennem forskellige formidlingsaktiviteter 
Marianne Laflor
Fagkonsulent, DCUM

"Vi ved rigtig meget om digital mobning og krænkelser, men vi ved bare ikke så meget om hvad vi kan gøre ved det i praksis"

Hvordan gør vi?

Gennem 12 interviews med lærere og elever vil vi undersøge hvordan digital mobning håndteres lige nu i forskellige folkeskoler.

Vi søger blandt andet svar på spørgsmålene

 • Hvad kendetegner den nuværende håndtering af digital mobning i folkeskolen?

 • Hvordan virker den nuværende håndtering af digital mobning i folkeskolen?

 • Hvordan understøtter folkeskolerne digital dannelse af elever?

 • Hvad mangler skolerne konkret viden om i forhold til håndtering af digital mobning?

 • Hvem har ansvar for at håndtere den digital mobning som måtte forekomme? 

Vidensnotat, webinar og undervisningsmaterialer

På baggrund af Tilsynets Statusrapport og interviewene vil vi udarbejde et vidensnotat, med de mest centrale fund fra begge steder. Vidensnotatet danner afsæt for to gratis webinarer målrettet lærere og praktikere i grundskolen.   

Afsluttende udarbejdes et undervisningsmateriale målrettet skoleeleverne. Materialet har fokus på hvordan man kan undgå digital mobning og krænkelser i skolen, både gennem anbefalinger til eleverne og til lærerne. 

Vil du vide mere om projektet

Så kontakt projektleder 

Heidi Knudsen

 

Telefon: 72 26 54 14

 

...eller følg projektet her på siden 

 

Se også DCUMs undersøgelse og gode råd omkring børns digitale liv

læs mere