Spring til indhold

Projekt: Det gode undervisningsmiljø - på afstand!

header image
billede
STforelæsning_laptops.jpg

Corona-nedlukningen af samfundet, har betydet, at langt størstedelen af elever på ungdomsuddannelserne har og stadig modtager fjernundervisning i en længere eller kortere periode. Men hvordan skaber vi et godt undervisningsmiljø i det virtuelle læringsrum?

Faglig og social trivsel under corona

Med støtte fra Region Midtjylland’s Uddannelsespulje har DCUM, i samarbejde med Mercantec, Randers Statsskole og Aarhus TECH indsamlet viden og udviklet praktiske værktøjer, der kan styrke undervisningsmiljøet i fjernundervisningen. 

Projektet ’Det gode undervisningsmiljø på afstand’ har til formål at skabe de bedste forudsætninger for elevernes trivsel, under de nye og forandrede vilkår, som følge af Covid-19. Såvel fagligt som socialt.

 

Udviklet af elever og lærere

På baggrund af interviews og udviklingsworkshops med elever og undervisere på Randers Statsskole, Mercantec og Århus Tech, har DCUM indsamlet viden om best practice, og sammen med ungdomsuddannelserne udviklet et konkret og praksisnært inspirationsmateriale, der kan bidrage til at styrke undervisningsmiljøet i undervisning på afstand.

Projektets tre pejlemærker:

  • Eleverne skal være medskabere af ny viden og praksis på området

  • Fagprofessionelle skal vidensdele på tværs af institutionerne

  • Projektets resultater skal gøres tilgængelige og brugbare for andre uddannelsesinstitutioner

 

Projketet søger svar på spørgsmålene

 

  • Hvad har skolerne oplevet som særligt udfordrende og hvad har fungeret særligt godt set fra elevperspektiv og fagprofessionelles perspektiv?

  • Hvordan sikres motivation og fastholdelse?

  • Hvordan understøttes fællesskaber og relationer på bedste vis?

  • Hvordan understøtter fagprofessionelle bedst sårbare og udsatte elever? 

 

Vidensindsamling

Indledende interviews med 35 elever, 25 undervisere og 5 ledere har vist at online læringssituationer er særligt følsomme i forhold til

 

  • struktur og rammer for undervisningen
  • socialt fællesskab på holdet/klassen
  • inddragelse af eleverne i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen

 

Projektets inspirationsmateriale er bygget op omkring disse tre tematikker

 

 

 

 

Du kan finde materialet her >

 

 

 

 

 

 

 

 Vi har også lavet en version til grundskolen >

Eksempler fra praksis

I inspirationsmaterialet kan du bla. finde forskellige konkrete eksempler på trivselsarbejde og fjernundervisning.

F.eks 'Kender du typen?', hvor eleverne giver indblik i hinandens liv med lidt online-smalltalk.  Lav f.eks quiz hvor eleverne på skift stiller nogle spørgsmål som de andre skal gætte, men de filmer. F.eks: Hvad spiser jeg til morgemad i dag? Havregryn eller boller? Lad underviseren starte, så eleverne også får et indblik i hans/hendes liv. 

Eller 'Coronaduks', hvor ensomhed og isolation foregribes ved at udpege/vælg een lev der har ansvar for at holde kontakt til eventuelle hjemsendte/karantæneramte elever

Disse og mange andre eksempler og metoder fra praksis kan du finde i inspirationsmaterialet 'Det gode undervisningsmiljø på afstand' som kan downloades her på siden.

 

ForsideXUM afstandGR.png

 

3. marts 2021 afholdt vi et webinar for 200 deltagere om det gode undervisningsmiljø på afstand.

Se eller gense webinaret her

 

Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Lea Høxbroe Jeppesen eller pædagogisk konsulent Anne Sindal

Projektleder

Lea Høxbroe Jeppesen

[email protected]

72 26 54 01

Se andre DCUM projekter på ungdomsuddannelsesområdet

læs mere

'Det gode undervisningsmiljø på afstand' er støttet af