Spring til indhold

Perspekt 2.0

header image
billede
Nærvær_hue

Information til forældre og andre interesserede i Perspekt 2.0

Her på siden finder du information om hvad Perpekt2.0 er, hvorfor og hvordan det effektevalueres. Du kan også se de spørgsmål som eleverne skal svare på i forbindelse med effektevalueringen af Perspekt 2.0 . I uge 10 2018 er desuden udsendt et informationsbrev målrettet alle forældre til elever i Perspekt2.0-klasser. Se brevet her.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte perspekt@dcum.dk.

 

 

Hvad er Perspekt?

Kort fortalt er Perspekt2.0 et undervisningsmateriale hvor en lærer, pædagog eller anden ressourceperson arbejder med elevers emotionelle, sociale og personlige kompetencer igennem forskellige samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde. Eleverne arbejder med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om forskelligheder og relationer osv.

 

Se filmen om Perspekt2.0 >

Det handler om at fremme elevernes:

  • Forståelse for at mennesker er forskellige
  • Viden om hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt – også digitalt
  • Forståelse af forskellen mellem at vide noget, at tro noget og at antage noget
  • Forståelse for at alle handlinger har konsekvenser
  • Opmærksomhed på egne signaler i forhold til andre
  • Evne til at kunne forholde sig til fællesskabets regler og forventninger

Læringssynet i Perspekt2.0 tager både afsæt i det enkelte barn og dets forudsætninger, men også i det fællesskab barnet indgår i. Perspekt2.0 er målrettet elevernes alder og findes i en udgave til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Perspekt2.0 -undervisningsmaterialet består af cirka 16 undervisningsgange. Se liste over temaer for undervisningen her.

 

Effektevaluering af Perspekt 2.0

I 2018-19 bliver Perspekt2.0 effektevalueret. Her vil ca 70 skoler bruge Perspekt2.0 og eleverne besvarer et spørgeskema før og efter brugen. Elevernes besvarelser af spørgeskemaet vil blive behandlet strengt fortroligt. I figuren kan I se, hvordan databehandling foregår.

Hvorfor effektevalueres Perspekt?

En effektevaluering af Perspekt vil dokumentere om skoler kan opnå positive effekter for eleverne ved at arbejde med Perspekt. Og evalueringen gør os derfor klogere på om materialet virker i forhold til at øge elevernes trivsel, fællesskab i klassen og deres emotionelle kompetencer. De skoler, som deltager i afprøvningen af Perspekt, er med til at skabe ny evidensbaseret viden om hvorvidt skoler gennem en systematisk og vedvarende indsats med elevernes sociale, emotionelle og personlige færdigheder kan fremme deres trivsel og læring i skolen.

Evalueringen udføres af forskere fra Aarhus Universitet og ROCKWOOL Fonden i samarbejde med DCUM.

Hvordan foregår effektevalueringen?

I efteråret 2018 afprøves Perspekt-materialet på ca. 80 skoler landet over. På hver skole deltager 4. og 5. årgang i effektevalueringen. Her vil den ene årgang blive undervist i Perspekt-materialet, mens den anden årgang vil være en kontrolgruppe som ikke modtager undervisning. På den måde kan vi sammenligne om undervisningen i Perspekt har en effekt. Der bliver trukket lod om hvem der skal være med, og hvem der skal være kontrolgruppe.

Derudover skal alle elever på 4. og 5. årgang på de deltagende skoler svare på ca. 20 spørgsmål omkring deres trivsel og emotionelle kompetencer før og efter undervisningen i Perspekt er blevet gennemført og igen i 2019 og 2020. På den måde kan vi undersøge både de kortsigtede effekter og de langsigtede effekter af Perspekt-undervisningen.

Du kan se spørgsmålene her.

Vi bruger også skolens resultater fra Den Nationale Trivselsmåling til at vurdere effekten. Trivselsmålingen indeholder nemlig mange spørgsmål som også er relevante i forhold til effektevalueringen. På den måde skal eleverne ikke besvare spørgsmål som er meget lig hinanden to gange.

Evalueringen er godkendt af Datatilsynet, og al databehandling vil foregå i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Resultaterne af evalueringen offentliggøres, uden at det vil være muligt at identificere enkeltpersoner eller specifikke skoler i de offentliggjorte resultater.

Hent folderen om Perspekt 2.0 her:

Resultaterne fra Den Nationale Trivselsmåling skal bruges til effektvurderingen. Læs mere om emnet i DCUMs folder:

Find den her