Spring til indhold

Perspekt 2: Værktøj til stærke og inkluderende fællesskaber i skolen

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (1 of 56).jpg (1)

Sociale kompetencer giver stærke fællesskaber

En af kerneopgaverne i den moderne folkeskole er at understøtte elevernes personlige og faglige udvikling. Men hvor den faglige udvikling adresseres gennem handle- og læreplaner, kan det være en større udfordring at arbejde struktureret med elevernes trivsel, relationer og ageren i fællesskaber. Som svar på denne udfordring tilbyder Perspekt 2.0 et handlingsorienteret, praksisnært og struktureret forløb fra start til slut.

Perspekt 2.0 fokuserer på at styrke elevernes trivsel og skabe stærke og inkluderende fællesskaber. Dette gøres igennem et målrettet arbejde med elevernes emotionelle, sociale og personlige kompetencer igennem forskellige samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde. Eleverne arbejder med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om forskelligheder og relationer osv.

 

DCUM #1 Thorsted low (34 of 55).jpg (2)
Sarah
6.b

"Jeg synes, det er godt, vi også får lært at være lidt følsomme, og at man ikke har de samme følelser alle sammen"

 

Let at anvende

Perspekt 2.0 er et grundigt udviklet og klassebaseret undervisningsmateriale. Læringsmålene for hver lektion er tydelige, og underviseren guides igennem konkrete øvelser. Materialet, som kan anvendes på alle klassetrin, er opdelt i tre moduler målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Hvert modul består af 15-16 kapitler, som hver kan hvert kan gennemføres på 1-2 lektioner. Materialet er let at anvende og kræver ikke forudgående kompetenceudvikling af underviserne.

Perspekt 2.0 findes både som digital platform og som fysisk publikation med tilhørende arbejdsark. 

Via samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde giver Perspekt 2.0 eleverne redskaber til at sætte ord på følelser, løse konflikter og tale om forskellighed og relationer. Mere konkret er formålet med Perspekt 2.0 at fremme elevernes:

  • Forståelse for at mennesker er forskellige
  • Viden om hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt – også digitalt
  • Forståelse af forskellen mellem at antage noget, at mene noget og at vide noget
  • Forståelse for at alle handlinger har konsekvenser
  • Opmærksomhed på egne signaler i forhold til andre
  • Evne til at kunne forholde sig til fællesskabets regler og forventninger

Perspekt 2.0 er praksisnært, og læringssynet tager udgangspunkt i barnet og dets forudsætninger, og det fællesskab, som barnet indgår i.

 

 

Med Perspekt 2.0 får skolen

  • Et stærkt afsæt for et målrettet trivselsarbejde

  • Et praksisnært undervisningsmateriale til gavn for både elever, lærere og forældre

  • Værktøjer til at arbejde med fællesskaber og trivsel – også digitalt

 

70 skoler har prøvet Perspekt 2.0 

Perspekt 2.0 er blevet afprøvet og evalueret på 70 skoler. Evalueringen har dels undersøgt effekten af Perspekt 2.0 i forhold til elevernes sociale trivsel og dels undersøgt hvordan det har været at arbejde med for elever og lærere. Evalueringen kan ikke påvise nogle effekt i forhold til at øge elevernes sociale trivsel, men viser, at lærerne har været glade for at arbejde med Perspekt 2.0, og at materialet derfor kan være et godt supplement til de trivselsindsatser der finder sted ude omkring på landets skoler. Så hvis man som skole eller lærere er på jagt et efter et velstruktureret forløb, er Perspekt 2.0 et godt bud.  

Tre moduler

Perspekt 2.0 er et klassebaseret undervisningsmateriale. Læringsmålene for hver lektion er tydelige, og underviseren guides igennem konkrete øvelser. Materialet, som kan anvendes på alle klassetrin, er opdelt i tre moduler målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Hvert modul består af cirka 15 kapitler, som hver kan hvert kan gennemføres på 1-2 lektioner. Materialet er let at anvende og kræver ikke forudgående kompetenceudvikling af underviserne.

 

DCUM #1 Thorsted low (26 of 55).jpg
lærer
6.b

"Det er rigtig godt struktureret. Der er en handleplan, man kan følge, og hvis man bare følger den, kører det bare derudaf"

 

Bag om Perspekt

Perspekt blev oprindeligt udviklet af Jane Vinter og Allan Mads Knægt og finansieret af ROCKWOOL Fonden i 2007. Udviklingen af materialet er foregået i et tæt samarbejde med psykologer og en række undervisere på forskellige folkeskoler. Materialet er i 2017 blevet opdateret og revideret af DCUM, og der er tilføjet nyt og aktuelt indhold, hvor blandt andet elevernes digitale liv er i fokus. Den reviderede udgave af undervisningsmaterialet har fået navnet Perspekt 2.0.

 

Hent perspekt2 bøgerne som pdf til hhv indskoling, mellemtrin og udskoling:                              

Link til arbejdsark og Illustrationer 

læs mere

Bestil  Perspekt2.0  bøgerne i trykt version

bestil

Prøv Perspekt 2.0 som interaktiv digital version

læs mere

 

 

 

 

   

 

For mere information om Perspekt 2.0

Kontakt udviklingskonsulent Helene Borgholm

 

tlf. 72 26 54 07

[email protected]

 

Hent effektevalueringen af Perspekt 2.0 her

Hent implementeringsevaluering af Perspekt 2.0 her