Spring til indhold

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

header image
billede
BM2piger_butik.jpg

Børne- og Socialministeriet har udgivet dette inspirationsmateriale og værktøj til organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud. Materialet er målrettet ledere og pædagogisk personale på dagtilbudsområdet.

Værktøjet giver inspiration, ideer og anvisninger til at skabe gode læringsmiljøer ud fra lokale muligheder og pædagogiske intentioner og mål. Materialet sætter fokus på tilrettelæggelse af forældrekontakt, aktiviteter, organisering af personale, fysiske rammer og samarbejde med det omkringliggende samfund.

 

 

Selve værktøjet består af

Introducerende video  om organisering af læringsmiljøer.

5 Inspirationsark med ideer til hvordan dagtilbuddet kan arbejde med temaerne.

  • organisering af pædagogiske aktiviteter
  • organisering af pædagogisk personale
  • brug af fysiske rammer
  • forældredialog
  • samarbejde med lokalsamfund

Et procesark til refleksion og analyse af egen praksis.

 

Hent inspirationsark

                                         

Hent introduktion til værktøjet

Hent procesark