Spring til indhold

Oplæg og workshop om tryghed og trivsel for LGBT+-elever

header image
billede
DCUM_blå-01.png

LGBT+-elever er udsatte på en række områder, hvilket kan have konsekvenser for deres trivsel. Det bliver vi nødt til at tale om, hvis vi vil ændre det. Det hjæper vi med gennem vores oplæg og workshop.

Mangel på viden og fastlåste normer kan have konsekvenser for LGBT+-elevers trivsel. Det kan mere viden, dialog og normbevidsthed hos skolernes ansatte og ude i klasserne være med til at ændre og derigennem skabe  et inkluderende undervisningsmiljø for alle – også LGBT+-elever.

Vores oplæg og workshop bidrager netop bl.a. med viden og facilitering af en dialog, og vi tilpasser gerne oplæg og workshop jeres skole/praksis. Læs mere om vores oplæg og workshop herunder.

Målgruppe: Oplæggene henvender sig til ledelser, trivselspersoner og lærere i grundskolen eller på ungdomsuddannelser.

 

 

2 timers oplæg med viden og dialog

Vi tilbyder et oplæg, hvor vi udbreder viden om køn og seksualitet og inspirerer til, hvordan skolen kan arbejde med bevidst at inkludere LGBT+-elever. Oplægget indeholder:

  • LGBT+-begrebsafklaring: Hvad står bogstaverne for? Og hvilken målgruppe er det, vi taler om?
  • Inspiration til at skabe inkluderende undervisningsmiljøer - også for LGBT+ elever.
  • Gode råd til, hvordan I bedst kan støtte LGBT+-elever, der mistrives.
  • Dialog med udgangspunkt i en case.

Varighed: 2 timer

Pris: 5.500 kr. (to konsulenter 7.500 kr.)

 

Baggrund

 

Der sidder i gennemsnit 1-2 LGBT+-elever i hver skoleklasse, men desværre tegner flere rapporter et klart billede af, at denne elevgruppe mistrives.

Rapporter viser, at alt for mange LGBT+-elever har dårlige vilkår i grundskolen sammenlignet med eleverne i den nationale trivselsmåling. Denne elevgruppe er mere udsatte på en række områder som f.eks. mobning, mistrivsel, diskrimination, ensomhed, fysisk og psykisk vold og diskriminerende sprogbrug.

LGBT+-elever føler sig fire gange mindre glade for at gå i skole sammenlignet med eleverne i den nationale trivselsmåling, hvilket kan have stor indflydelse på lysten til at gå i skole.

 

 


 

3 timers workshop med fokus på jeres praksis

På workshoppen får I viden om køn og seksualitet, og vi faciliterer forskellige dialoger – i dialogerne vil vi arbejde ind i jeres praksis på skolen. Vi har oplevet succes ved at invitere elevråd og/eller undervisningsmiljørepræsentanter ind til denne workshop, så eleverne også bliver hørt. Oplægget til vil indeholde:

  • LGBT+-begrebsafklaring: Hvad står bogstaverne for? Og hvilken målgruppe er det, vi taler om?
  • Inspiration til at skabe inkluderende undervisningsmiljøer - også for LGBT+ elever.
  • Gode råd til, hvordan I bedst kan støtte LGBT+-elever, der mistrives.
  • Dialog med udgangspunkt i en case.
  • Tid til at arbejde med jeres praksis: Hvilke tiltag kan I igangsætte på jeres skole for at arbejde bevidst med at inkludere LGBT+-elever?

Varighed: Tre timer

Pris: 8.000 kr. (to konsulenter 11.000 kr.)

 

 

Kontakt

Book et oplæg eller en workshop ved at tage fat i Emilie Stougård på:

Telefon: 73 54 54 34
Mail: [email protected]

 

 

 

DCUM har udviklet materialer under temaet Tryghed og trivsel for LGBT+-elever.

Find materialerne her