Spring til indhold

Lav en handlingsplan for arbejdet med skolens trivsel og undervisningsmiljø

header image
billede
SMPige_drengExt.jpg

Frem trivslen på jeres skole med en handle- og vurderingsplan for hele skolen. 

Dette værktøj hjælper jer til:

  1. At vurdere jeres resultater af trivselsmålingen eventuelt kombineret med en kortlægningen af undervisningsmiljøet, og finde ud af, hvor I har behov for at lave indsatser.
  2. At omsætte jeres vurdering til indsatser, der kan forbedre elevernes trivsel på jeres skole

Værktøjet tager jer gennem overvejelser over:

  • Hvem er tovholder
  • Hvem skal inddrages
  • Hvilke udfordringer og/eller successer skal der arbejdes videre med for at forbedre elevernes trivsel på skolen
  • Hvilke indsatser skal forbedre elevtrivsel på skolen

Værktøjet kan udgøre jeres undervisningsmiljøvurdering, da den er opbygget efter kravene til undervisningsmiljøvurderingen. Dvs. at værktøjet tager jer gennem en beskrivelse af de 4 lovpligtige faser:

  • Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af resultaterne af kortlægningen
  • Udarbejdelse af en handlingsplan, for hvordan I vil forbedre undervisningsmiljøet
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

I kan også bruge ’Vurdering og Handleplan’ til alene at arbejde med trivselsmålingens resultater. Hvis I alene laver trivselsmålingen, så anvend og udfyld blot de dele, der er markeret med orange og slet  det, der er markeret med rødt.

Hent værktøjet: