Spring til indhold

Fokusgrupper - En metode til dialog

header image
billede
_MG_1401 copy2.jpg

I en fokusgruppesamtale forholder en gruppe mennesker sig til et bestemt emne eller en særlig problemstilling.    

I kan bruge fokusgrupper i forbindelse med evaluering, kvalitetsudvikling, forandringstiltag, beslutningsprocesser mv. I kan også bruge fokusgrupper til arbejdet med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV:

Værktøjet består dels af en introduktion til metoden og dels af et skema, som I kan  bruge til at strukturere fokusgruppesamtalen og samle op på dens pointer og konklusioner.

Når I skal beskrive og vurdere resultaterne af trivselsmålingen og/eller kortlægningen af undervisningsmiljøet kan en fokusgruppe bruges til at uddybe og supplere resultaterne fra jeres undersøgelse. I kan tale om udvalgte emner eller resultater, I har vurderet som gode, kritiske eller uforståelige. På den måde kan fokusgruppen bruges til at dykke undersøgende ned i, hvorfor jeres resultater ser ud, som de gør.

 Hent værktøjet: