Spring til indhold

Evaluer klassens arbejde med trivselsmålingen

header image
billede
SMSkatere.jpg

Efter en trivselsmåling er det en god ide at evaluere målingens resultater på klassen.

Værtøjet indeholder inspirationsspørgsmål, som I kan bruge, når I vil følge op på og evalurere klassens arbejde med trivselsmålingens resultater. I kan bruge værktøjet til at drøfte status for klassens trivselsfremmende indsatser samt jeres oplevelse af processen for trivselsmålingen. Det giver jer mulighed for at forbedre begge dele fremover.

I denne drøftelse kan I også inddrage elever, ressourcepersoner og/eller skoleledelsen for at høre om deres oplevelser. 

Værktøjet tager jer omkring følgende temaer:

  • klasseteamets samarbejde om at bruge trivselsmålingens resultater
  • elevernes oplevelse af arbejdet med at bruge trivselsmålingens resultater
  • indsatsernes virkning
  • jeres arbejde fremadrettet med trivselsmålingens resultater

Hent værktøjet:

Læs mere om den nationale trivselsmåling i DCUMs materiale, Undervisningsmiljø i Folkeskolen.

Læs mere
SM3drenge.jpg