Spring til indhold

DCUM undersøger: Piger i 'mandefag'

header image
billede
Greenlab 19.01.10 (5 of 20)-kopi.jpg (1)

Det er ikke nogen overraskelse, at fagene indenfor teknologi, byggeri og transport har en overrepræsentation af mænd. Men hvad skal der til for at tiltrække flere piger til de typisk mandedominerede fag? Og hvordan sikres et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, for de piger, der trodser fordomme og kønsnormer?

DCUM har spurgt en række piger i traditionelle mandefag om hvad der har haft betydning for deres valg af uddannelse og hvordan de efterfølgende har oplevet undervisningsmiljøet på selve uddannelsen.

Mange af pigerne har på deres vej mod uddannelsen mødt kønsstereotype forestillinger og fordomme om at man som pige ’ikke kan tage’ den pågældende uddannelse. Kønsstereotype forestillinger som også delvist følger med, når pigerne skal søge læreplads på selve uddannelsen.

Familie, venner og kæresters opbakning, samt generelle fortællinger om fagene har betydning for pigernes valg af uddannelse. Når pigerne går på uddannelsen, påvirkes deres oplevelse af undervisningsmiljøet af et ønske om at kunne indgå på lige fod med drengene. Her er særligt lige forventninger, fokus på brugen af hjælpemidler, og relationer vigtige. Faglærere og mestre spiller en vigtig rolle i forhold til at rammesætte miljøet.

Pigernes valg af uddannelse påvirkes bla af

 

  • Fortællinger og fordomme om uddannelsen
  • Mulighed for at afprøve faget i praksis
  • Familie, venner og kæresters opbakning

Pigernes oplevelse af uddannelsen påvirkes bla. af

 

  • Gode relationer til elever, kollegaer og faglærer/mester
  • Grænseoverskridende adfærd
  • Lige forventninger til arbejdet

I forlængelse af undersøgelsen udgiver DCUM et inspirationshæfte med centrale pointer og uddybning af pigernes oplevelser. I hæftet giver vi konkrete anbefalinger til hvordan man i praksis kan arbejde med emnet for at få flere piger til at søge ind på typisk mandsdominerede fag. Det handler bla. om

  • at gøre op med kønsstereotype forestillinger og fordomme,
  • at påvirke de eksisterende forventninger til pigerne
  • at sætte fokus på grænseoverskridende adfærd

… og meget andet.

Vi har desuden udviklet et dialogværktøj målrettet undervisere og elever. Med værktøjet kan de starte en vigtig dialog om det at være pige på en mandedomineret uddannelse. Både Inspirationshæftet ’piger i ’mandefag’, og dialogværktøjet 'Ta en snak om piger i mandefag' kan bestilles i DCUMs materialeshop eller downloades her under.

 

Bestil trykt udgave af inspirationshæftet 

bestil

Bestil dialogværktøjet i fysisk udgave i DCUMs materialeshop

bestil