Spring til indhold

DCUM undersøgelse om indeklima i skolen

header image
billede
DCUM kedsomhed_flip.jpg

Det gode indeklima i de danske skoler bliver ikke alene sikret gennem lovgivning. Det viser en ny undersøgelse fra DCUM, som samler erfaringer fra Norge og Sverige.

I en ny rapport undersøger DCUM hvordan Norge og Sverige arbejder med at sikre et godt indeklima på deres skoler. Erfaringerne fra to af Danmarks nabolande sammenlignes med den danske indsats for at pege på, hvad Danmark kan lære af de gode eksempler.

Tidligere undersøgelser viser, at der er bedre luftkvalitet (målt i CO2) på procentvis flere norske og svenske skoler, end danske. Men den nye undersøgelse viser, at det ikke er forskelle i dansk, svensk og norsk lovgivning, der er årsag til forskellene i luftkvaliteten på skolerne. Derimod er der forskel på den opmærksomhed, som indeklimaproblematikken har i de tre lande.

I Norge og Sverige er der større national og kommunal opmærksomhed på betydningen af godt indeklima, og der samarbejdes bredt på tværs af kommuner, interesseorganisationer, praktikere og elever om at forbedre indeklimaet i skolerne. Derfor er det vurderingen i undersøgelsen, at godt indeklima især sikres ved at skabe opmærksomhed om området og samarbejde bedre på tværs af sektorer. Derudover viser undersøgelsen også, at de to lande er bedre til at finde og fremhæve løsninger, som skoler nemt kan tage til sig, uden at det er forbundet med store omkostninger.

Rapportens konklusioner er samlet i inspirationsmaterialet 'Indeklima -luft til læring' målrettet skoleledere, lærere og elever i grundskolen.

 

Formålet er at undersøge...

 

  • hvordan man fra centralt hold i Norge og Sverige understøtter sikringen af et godt indeklima i skolerne.

  • hvilke initiativer der i Norge og Sverige har skabt gode resultater i forhold til indeklima på skolerne, og om de  kan overføres til en dansk kontekst

Dansk Byggeri: Hver fjerde danske skole har dårligt indeklima

læs mere

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg