Spring til indhold

DCUM tilbyder: Oplæg, workshop eller pædagogisk dag med fokus på børneperspektivet

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (24 of 56).jpg (1)

1 times inspirationsoplæg – hvem bestemmer, hvad vi skal lege?

Vi udfordrer jeres gængse praksis, og får jer til at se på hverdagen i netop jeres dagtilbud på nye måder. Med udgangspunkt i hvordan børnene selv oplever centrale elementer i hverdagen, sætter vi fokus på: 

  • Hvordan tilrettelægger vi hverdagen med udgangspunkt i et børneperspektiv?
  • Hvordan indretter vi legemiljøer med udgangspunkt i børnenes interesser?
  • Hvordan vi kan inddrage børnene, når vi beslutter hvor dagens tur går hen, hvad vi skal læse til samling og hvad vi skal lege?

Varighed: 1 time

Pris: 4.200 kr. for 1 konsulent (5.200kr for 2 konsulenter)

 


DCUM workshop deltager
Assens Kommune

"Det var rigtig godt - og vi trængte så meget til at genbesøge dagsordenen om den styrkede pædagogiske læreplan"


Pædagogisk dag – nyt blik på egen praksis - set med børnenes øjne

Her får I som personalegruppe en unik mulighed for at blive grundlæggende klogere på jeres egen praksis. DCUMs pædagogiske konsulent kommer ud og observerer jeres praksis ud fra et børneperspektiv, og på baggrund af observations-nedslag afholdes en pædagogisk dag med afsæt i netop jeres praksis. Det pædagogiske personale bliver fagligt udfordret på gængs praksis og får et dybere indblik i børnenes oplevelser og syn på udvalgte aspekter af hverdagen.  Som en del af dagen leverer DCUM konkrete redskaber og metoder til, hvordan jeres praksis kan justeres for at styrke børneperspektivet i dagtilbuddet. Dagen indeholder:

  • 1 dags observation i jeres praksis
  • Inspirationsoplæg – nyt blik på egen praksis, som udfordrer blinde pletter og gængs praksis
  • Refleksions-session
  • Konkret opgaveløsning med udgangspunkt i jeres hverdag

Varighed: 1 pædagogisk dag på 6 timer med 2 konsulenter (inkl. 1 dags observation, 1 konsulent)

Pris: 30.000kr

 


 


3 timers workshop – nye rutiner hos jer?

Vi går et spadestik dybere i forhold til børneperspektivet i hverdagens pædagogiske praksis. I workshoppen løses definerede opgaver og deltagerne diskuterer og inspirerer hinanden. Vi tager udgangspunkt i, hvad I er optaget af i jeres praksis lige nu, og workshoppen bliver dermed startskud til konkret udvikling i netop jeres dagtilbud. Vi arbejder bl.a. med spørgsmålene

  • Hvorfor er børnenes perspektiver vigtige?
  • Hvordan bliver børneperspektiv og medbestemmelse en naturlig del af hverdagspædagogikken?
  • Hvad har særligt fokus for jeres dagtilbud lige nu?

 Varighed: 3 timer

Pris: 8.000 kr. for 1 konsulent (11.000kr for 2 konsulenter)

 


 

KONTAKT OS...

For yderligere info og booking af inspirationsoplæg, workshop eller pædagogisk dag i jeres dagtilbud.

 

Camilla Tange

[email protected]

tlf 72 26 54 10

 

 

Undersøgelse: Status på Den styrkede pædagogiske læreplan

læs mere

Lyt til børnene med vores Dagtilbudstermometer

Hvert år bruger hundredevis af dagtilbud DCUMs Dagtilbudstermometer til at få børnenes eget syn på børnemiljøet. Oplever børnene at de har gode venner i børnehaven? Er de glade for at gå i børnehave? Larmer det i børnehaven? etc. Et nyt og forbedret Dagtilbudstermometer indfanger børneperspektivet.

læs mere
DT20_tablet.png
DCUM #1 Thorsted low (49 of 55).jpg (1)