Spring til indhold

BMV sådan! Fritidshjem

header image
billede
BMtraktortræf.jpg

Fritidshjem skal lave en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV, minimum hvert tredje år. BMV´en skal være offentlig tilgængelig fx på fritidshjemmets hjemmeside.

En børnemiljøvurdering undersøger børnenes fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det enkelte fritidshjem. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, skal børnenes egne oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen.

Hent vejledningen

 

 

Lovtekster

Dagtilbudsloven

Særligt for fritidshjem, kap. 6 § 45, 46 og 47  

 Vejledning om dagtilbud m.v.

  Bekendtgørelse om dagtilbud

Se flere værktøjer til dagtilbud

læs mere