Spring til indhold

30 veje til bedre trivsel i skolen

header image
billede
SMpiger_verdenskort.jpg

Find inspiration til trivselsarbejdet på din skole med DCUMs metodehåndbog "30 nye veje til bedre trivsel i skolen".

Både Nadja i første klasse og Nicolas i ottende klasse har ret til et godt undervisningsmiljø, hvor trivsel, sundhed, udvikling og læring er i fokus. Metodehåndbogen ”30 nye veje til bedre trivsel i skolen” skal inspirere landets skoler med konkrete og anvendelige metoder i arbejdet med trivselsindsatser.

Den henvender sig til praktikere i og omkring grundskolen, herunder lærere, pædagoger, ledere og det kommunale niveau. Vi håber også, at bogen kan skabe interesse og finde anvendelse hos lærer- og pædagogstuderende.

Bogen præsenterer 30 metoder, som alle er handlingsanvisende og er bygget op efter samme struktur. De kan implementeres direkte fra bogen eller fungere som inspiration til andre trivselsindsatser.

Metoderne i bogen er grupperet i tre forskellige underkategorier af undervisningsmiljøet, som hver rammesætter væsentlige elementer i elevernes trivsel, men påvirker samtidig hinanden:

  • Socialt miljø
  • Fagligt miljø
  • Fysisk miljø.

”30 nye veje til bedre trivsel i skolen” kan inspirere til nye indsatser og supplere det gode trivselsarbejde,der allerede er en del af dagligdagen på landets skoler.

Hent materialet her:

Håndbogen kan også bestilles i fysisk udgave i DCUMs materialeshop

bestil