Spring til indhold

Brug undervisningsmiljørepræsentanter til at styrke undervisningsmiljøet

header image
billede
P1012507.JPG

Gør som Frederikssund, og få øget engagement og motivation blandt eleverne

På Frederikssund Gymnasium har eleverne været på kursus i trivsel, indeklima, digital mobning, motivation og sikkerhed. Kort sagt: Undervisningsmiljø. Når skoler, ledelse og personale hver dag arbejder for et godt undervisningsmiljø, er det vigtigt at inddrage dem, det hele handler om: Eleverne!

Faktisk har elever ifølge undervisningsmiljøloven ret til at  blive hørt i sager, som vedrører deres undervisningsmiljø og må i den sammenhæng vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) pr. skole. På samme måde som medarbejdere har ret til at have indflydelse på arbejdsmiljøet, skal UMR være med til at sikre elevernes perspektiv, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet.

 "Der har rent faktisk været en lovgivning på området i 19 år -uden at vi har vidst det. Det er faktisk i hele min levealder"

(elev, Frederikssund Gymnasium) 

Som undervisningsmiljørepræsentant skal man arbejde sammen med skolens forskellige arbejdsmiljøgrupper for at sikre, at elevernes perspektiv tages med i beslutningerne. UMR har krav på at deltage i samtlige faser af skolens lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV), og kan derved sikre at elevernes oplevelser medregnes i skolens beslutninger.

UMR har også til opgave at indsamle og dele elevernes perspektiv og ønskede tiltag på skolen. Helt konkret har UMR mulighed for at:

 • Inddrage og repræsentere andre elever, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet

 • Deltage på arbejdsmiljøgruppemøder, når der bliver behandlet sager om undervisningsmiljøet

 • Deltage i alle fire faser (kortlægning, vurdering, igangsættelse og opfølgning) af skolens lovpligtige undervisningsmiljøvurdering

  

 

Hent vejledninger om UMR

 

>>  Vejledning til eleverne

>>  Vejledning til skoleledelsen

 

UMR kursus

Men Inddragelse og deltagelse sker ikke af sig selv. Derfor har DCUM har sammen med en række elevorganisationer (EEO, LH og DGS) udviklet et kursus som kan klæde eksisterende og kommende UMR-elever på til opgaven. Kurset varer een dag og byder på viden, øvelser og workshops inden eleverne modtager deres UMR-certifikat. 

STforelæsning_pige.jpg
Maria Hummelmose
fagkonsulent, DCUM

"UMR er ikke kun for elevernes skyld. Hvis vi vover at investere i elevinddragelse så belønnes vi med bedre trivsel, øget læring, større motivation, mindre frafald. Kort sagt: alle de ting vi gerne vil opnå som skole"

 

  

Hvordan foregår det?

Hvis I vil uddanne UMR på jeres skole, så foregår det på følgende måde:

Eleverne på skolen udvælger minimum to personer, som sendes på UMR kursus med DCUM. På kurset får de blandt andet viden om hvad et godt undervisningsmiljø er, og hvad konsekvenserne kan være ved et dårligt undervisningsmiljø. Derudover får de konkrete idéer og værktøjer til hvordan man som UMR kan aktivere og engagere andre elever, samt hvorledes ens viden kan omsættes til praksis på skolen. Efter kurset kan eleverne kalde sig undervisningsmiljørepræsentanter eller bare UMR!

 

På kurset får eleverne

 

 • viden om hvad et godt undervisningsmiljø er, og hvad konsekvenserne kan være ved et dårligt undervisningsmiljø
 • inspiration til hvad skolen og UMR kan gøre for at forbedre undervisningsmiljøet
 • konkrete idéer og værktøjer til hvordan de som UMR kan aktivere og engagere andre elever
 • erfaring med at formidle idéer og løsninger til et forbedret undervisningsmiljø
 • viden og værktøjer til den efterfølgende proces og implementering i praksis på skolen  Efter kurset certificeres de deltagende elever som undervisningsmiljørepræsentanter.

Hvor og hvornår?

UMR kursus  kan bestilles ved henvendelse til DCUMs kontaktperson Maria Hummelmose.

Kurset er udviklet i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) og Landssammenslutningen af handelsskoleelever (LH).

Kontaktperson

Maria Hummelmose
Telefon: 72 26 54 11

 

 

Vidste du at...

 • elever ifølge undervisningsmiljøloven har ret til at være repræsenteret i skolens arbejdsmiljøgrupper?

 • du som UMR er elevernes stemme når skolen træffer beslutninger om undervisningsmiljøet?

 • du som UMR er med til at sikre elevers ret til et godt undervisningsmiljø?

               

              Download PDF med mere info om UMR kurset