Spring til indhold

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

header image
billede
STforelæsning_dreng.jpg

Inspiration, vejledning og værktøjer til lærere, pædagogisk personale og ledelse i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Mange LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer kan møde udfordringer i skolen. Som fagprofessionel kan det være svært at vide, hvordan man kan støtte LGBT+-elever. Med dette projekt præsenterer DCUM viden, råd og værktøjer til at understøtte LGBT+-elevers trivsel. 

 

  

 

 

DCUM har udviklet et materiale, som er handlingsorienteret og klar til at blive brugt i praksis! Her er viden om LGBT+-området, opmærksomhedspunkter til det igangværende trivselsarbejde, råd til at håndtere mistrivsel, undervisningsforløb om mangfoldighed og et værktøj til at skabe dialog i medarbejdergruppen om trivsel for LGBT+-elever. Vi håber, at materialet kan være med til at klæde ledere, lærere og pædagogisk personale på til drøftelser og indsatser omkring et inkluderende undervisningsmiljø for alle elever. 

 

 

 

 

Med materialet vil vi gerne:

  • Fremme åbenhed og respekt for mangfoldighed i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

  • Udbrede og formidle viden om køn, kønsudtryk, seksuelle orienteringer og forskellige familiekonstellationer.

  • Understøtte grundskoler og ungdomsuddannelser i arbejdet med at sikre et inkluderende undervisningsmiljø, og fremme trivsel for LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer 

 

Materialet består af flere forskellige dele, som kan anvendes i sammenhæng med hinanden, men som også kan læses og bruges hver for sig.

  • Læs materialet ”Viden og fakta om LGBT+” som det første, inden I arbejder videre med ét eller flere af materialerne. Se også videoen om udfordringer i praksis som en introduktion til emnet.
  • Herefter kan I læse de to materialer med gode råd til at sikre LGBT+-elevers trivsel i skolen og på ungdomsuddannelser.
  • For refleksion over egen praksis, kan I anvende dialogværktøjet ”Ta’ en snak om LGBT+" i personalegruppen til at drøfte, hvorledes I skaber et inkluderende undervisningsmiljø for alle. I medarbejdergruppen kan I se videoen med råd fra praksisrepræsentanter og LGBT+ Danmark.
  • Til sidst kan I sammen med eleverne udarbejde en mangfoldighedskampagne, hvor I drøfter køn, kønsudtryk og seksuel orientering og kommer på budskaber, som skal spredes til resten af skolen.

Nederst på siden kan I læse mere om hver del og hente materialerne.

Materialet er udarbejdet med hjælp fra repræsentanter fra både grundskolen og ungdomsuddannelser og i samarbejde med LGBT+ Danmark.

Gratis workshop

I forlængelse af udgivelsen af ovenstående materialer tilbyder DCUM i løbet af 2022 en række gratis workshops til FGU-skoler, Erhvervsskoler og gymnasier. Workshoppen foregår på de enkelte uddannelsessteder, og har fokus på hvordan den pågældende skole kan skabe inkluderende og mangfoldige fællesskaber.

Workshoppens deltagere er lærere og ledelse på uddannelsesstedet. Udbyttet vil både være viden om emnet, casearbejde og udarbejdelse af konkret handlingsplan med indsatser skræddersyet til den enkelte skole.

 

Baggrund

Statistik sidder der 1-2 LGBT+ elever i hver klasse/ på hvert undervisningshold, og undersøgelser viser, at LGBT+ -elevgruppen mistrives i højere grad end øvrige elever. Næsten hver 3. LGBT+ elev forsøger at skjule sin kønsidentitet og/eller seksuelle orientering i skolen, fordi de oplever, at skolen er et utrygt sted at være åben omkring det. Særligt fra eleverne ser vi et ønske om at sætte fokus på emnet, da de ofte oplever, at lærere og skoler kan have berøringsangst i forhold til emnet, ligesom lærerne ikke altid har værktøjerne og sproget til at arbejde med det.

På baggrund af et webinar om emnet afholdt d. 8/3 2022 (se webinaret længere nede på siden) oplevede DCUM stor tilslutning fra skoler der ønsker at arbejde med LGBT+ elevers trivsel, og vi har efterfølgende fået flere henvendelser fra skoler, der ønsker sparring ift. at arbejde mere indgående på at sikre et undervisningsmiljø der understøtter LGBT+ elevers trivsel.

DCUM vurderer derfor, at det er relevant at arbejde på at sikre mere inkluderende undervisningsmiljøer, som også indtænker arbejdet med LGBT+ elevers trivsel.

 

Først til mølle …

DCUM udbyder ti gratis workshops, og hvis I ønsker at en af disse skal foregå hos jer, så kontakt projektleder Maria Hummelmose (nederst på siden) og hør nærmere om mulighederne. De ti workshops tilbydes efter ’først til mølle’ princippet.

 

 

 

 

SMDreng_kedersig3.jpg
Alma
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

"Der bliver brugt skældsord, som er nedsættende over for personer, der tilhører LGBT+-miljøet, og det har en enorm stor effekt på trivslen. For der begynder man at føle sig forkert."

  

 

 

 

 

Webinar: Hvordan kan skoler understøtte LGBT+-elevers trivsel?

Tirsdag den 8. marts afholdt vi to webinarer kl. 8.00 og 14.30, hvor du kan blive klogere på, hvordan fagprofessionelle og skolen kan bidrage til at understøtte LGBT+-elevers trivsel. 

På webinaret deltog Andreas Beck Kronborg fra LGBT+ Danmark. Han fortalte om nogle af de udfordringer, som LGBT+-elever kan møde på skolerne, derudover præsenterede DCUM det nye materiale, og hvordan det kan bruges i praksis.

<<<< Se eller gense webinaret 

Hvad er LGBT+ ?

Bogstaverne i forkortelsen LGBT+ står for henholdsvis lesbisk, bøsse (gay), biseksuel, og transkønnet. Herudover bruges også nogle gange den længere forkortelse LGBTQIA+, hvor Q står for queer, I for Interkønnet og A for aseksuel.

Når man bruger + efter bogstaverne, er det for at inkludere flere betegnelser for køn og seksuelle orienteringer, som ikke nødvendigvis hører under bogstaverne i forkortelsen.

 

Baggrund

Materialet er udviklet på foranledning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Børne- og Undervisningsministeriet og på baggrund af ”Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+-personer” fra 2018.  I foråret 2021 blev inspirations- og vejledningsmateriale om fremme af tryghed og trivsel hos LGBT+-elever offentliggjort på emu.dk, hvilket dette materiale bygger videre på og supplerer. Se inspirations- og vejledningsmaterialet fra emu

 

 

 

Hent-Materialer.png Pil_orange.png Pil_orange.png

> Viden og fakta om LGBT+

Her kan I læse statistik om LGBT+-personers trivsel, erkendelsesfaserne, hvad LGBT+ står for, og I kan få mere viden om køn, kønsforståelser, kønskarakteristika og forskellige seksuelle orienteringer. Dette kan være med til at klæde jer på til at arbejde med trivsel for LGBT+-elever. Hent

 

> Skab inkluderende undervisningsmiljøer - også for LGBT+-elever

Her kan I finde råd til, hvordan I som medarbejdere og ledelse kan tænke LGBT+-elever ind i jeres igangværende trivselsarbejde. Rådene handler om, hvordan I kan arbejde forebyggende for at sikre et anerkendende og inkluderende miljø for alle elever på skolen, herunder LGBT+-elever. Hent

 

> Håndtering af mistrivsel blandt LGBT+-elever - en praktisk guide

I har alle LGBT+-elever på skolen eller på ungdomsuddannelsen, og nogle af LGBT+-eleverne mistrives. Disse råd handler om, hvordan I kan arbejde med at sikre og fremme trivslen for LGBT+-eleverne hos jer. Hent

 

> Dialogværktøj ”Ta’ en snak om LGBT+”

Dialogværktøjet ”Ta’ en snak om LGBT+” består af en række situationer og refleksionsspørgsmål vedrørende LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer. Med dialogværktøjet kan I i medarbejdergruppen drøfte og reflektere over egen praksis ift. at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle føler sig trygge, anerkendt og inkluderet uanset køn, kønsudtryk, seksuel orientering og familiekonstellation. Hent

 

> Elevernes egen mangfoldighedskampagne

Dette materiale er et undervisningsforløb, hvor eleverne udarbejder deres egen kampagne om respekt for mangfoldighed ift. køn, kønsudtryk og seksuel orientering. Eleverne udfylder plakater med budskaber for mangfoldighed og hænger dem op rundt omkring på skolen. Forløbet er målrettet elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Hent lærervejledning her: Hent

Hent skabelon til A3-plakaten her: Hent

 

 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte projektleder Maria Hummelmose på:

E-mail: [email protected]
Telefon: 72 26 54 11