Spring til indhold

Projekt: Rum til Alle - det gode undervisningsmiljø på FGU

header image
billede
DCUM #1 EUC low (18 of 26).jpg (1)

Sammen med 4 FGU-skoler er vi i gang med at lave et inspirationsmateriale, der sætter fokus på, hvordan FGU kan arbejde med at styrke det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

FGU er en vigtig del af det samlede uddannelsestilbud i Danmark og varetager en central rolle i forhold til at gøre unge klar til uddannelse og erhverv. FGU blev oprettet i 2019 og varetager både AGU, EGU og PGU. Det betyder, at de 85 FGU skoler rummer en stor diversitet både ift. elever og ansatte.

Det stiller store krav til de fysiske rammer og den pædagogiske praksis og det kalder på viden om, hvordan FGU skolerne kan arbejde målrettet med at sikre et godt fysisk, æstetisk og psykisk undervisningsmiljø. Med projektet styrkes FGU skolerne i at skabe et undervisningsmiljø, der tager højde for den diversitet skolerne rummer.

Hvem har vi talt med?

Vi har interviewet ledere og undervisere fra FGU Randers, FGU Midt og Sydfyn, FGU Ålborg og FGU Midtjylland. Derudover har vi talt med elever fra FGUs elevorganisation Modstrøm.

Inspirationsmateriale på vej

Vi samler og præsenterer det hele i et inspirationsmateriale som udgives i efteråret 2021. Materialet stiller bl.a. skarpt på fællesskab og elevinddragelse og på hvordan det fysiske og æstetiske miljø kan bidrage til at løfte den pædagogiske opgave på FGU. 

Udover de konkrete eksempler på, hvordan FGU kan styrke undervisningsmiljøet indeholder materialet også en guide til undervisningsmiljøloven.

 

I efteråret 21 udbyder vi to webinarer om undervisningsmiljø på FGU. Kontakt os hvis du er interesseret i at deltage.  

De fysiske rammer og undervisningsmiljøet

De fysiske rammer kan anvendes aktivt til at understøtte skolens pædagogiske praksis og herigennem understøtte arbejdet med et inspirerende undervisningsmiljø. 

F.eks. kan indretning, farver og udsmykning skabe en imødekommende stemning, der styrker elevens oplevelsen af skolen som et trygt miljø at udvikle sig i. Det samme gælder møbler og belysning, der kan bruges aktivt til at styrke særlige pædagogiske situationer som f.eks. feedback og formidling .

Tilgængelige undervisningsmiljøer, der har det rette grad af åbenhed og transparens, kan også være en måde at understøtte teamsamarbejde blandt lærerne.

STGruppearb.jpg

 

Projektets fokus

  • Hvordan kan FGUs fysiske rammer understøtte skolens pædagogiske praksis?

  • Hvilke gode erfaringer har FGU skolerne gjort sig ift. at styrke undervisningsmiljøet?

  • Undervisningsmiljøloven og  FGU skolerne

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Anne hvis du vil vide mere om projektet.

Anne Sindal

pædagogisk konsulent

sindal@dcum.dk

telefon: 72 26 54 02