Spring til indhold

Projekt: Det gode undervisningsmiljø - på afstand!

header image
billede
STforelæsning_laptops.jpg

Corona-nedlukningen af samfundet, har betydet, at langt størstedelen af elever på ungdomsuddannelserne har og stadig modtager fjernundervisning i en længere eller kortere periode. Men hvordan skaber vi et godt undervisningsmiljø i det virtuelle læringsrum?

Faglig og social trivsel under corona

Med støtte fra Region Midtjylland’s Uddannelsespulje vil DCUM, i samarbejde med Mercantec, Randers Statsskole og Aarhus TECH indsamle viden og udvikle praktiske værktøjer, der kan styrke undervisningsmiljøet i fjernundervisningen. 

Projektet ’Det gode undervisningsmiljø på afstand’ har til formål at skabe de bedste forudsætninger for elevernes trivsel, under de nye og forandrede vilkår, som følge af Covid-19. Såvel fagligt som socialt.

 

Udvikles af elever og lærere

På baggrund af interviews og udviklingsworkshops med elever og undervisere på Randers Statsskole, Mercantec og Århus Tech, vil DCUM indsamle viden om best practice, og sammen med ungdomsuddannelserne udvikle et konkret og praksisnært inspirationsmateriale, der kan bidrage til at styrke undervisningsmiljøet i undervisning på afstand.

Projektets tre pejlemærker:

 • Eleverne skal være medskabere af ny viden og praksis på området

 • Fagprofessionelle skal vidensdele på tværs af institutionerne

 • Projektets resultater skal gøres tilgængelige og brugbare for andre uddannelsesinstitutioner

 

Se seneste nyt fra projektet nederst på siden...

 

Vi søger svar på spørgsmålene

 

 • Hvad har skolerne oplevet som særligt udfordrende og hvad har fungeret særligt godt set fra elevperspektiv og fagprofessionelles perspektiv?

 • Hvordan sikres motivation og fastholdelse?

 • Hvordan understøttes fællesskaber og relationer på bedste vis?

 • Hvordan understøtter fagprofessionelle bedst sårbare og udsatte elever? 

 

Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Lea Høxbroe Jeppesen eller pædagogisk konsulent Anne Sindal

Projektleder

Lea Høxbroe Jeppesen

[email protected]

72 26 54 01

Se andre DCUM projekter på ungdomsuddannelsesområdet

læs mere

 

 

projNYT500smal.png

NOVEMBER 2020:

Vidensindsamling

Indledende interviews med ca. 35 elever, 25. skoler, og 5 undervisere viser at online læringssituationer er særligt følsomme i forhold til

 

 • struktur og rammer for undervisningen
 • socialt fællesskab på holdet/klassen
 • inddragelse af eleverne i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen

Udvælgelse af cases 

På baggrund af de 4 workshops og elevsamtalerne skal vi nu udvælge cases og eksempler på inspirerende praksis som vi tage med i det kommende instpirationsmateriale.

Og der er nok at tage af!

Workshops og samtaler har givet rigtig mange gode og konkrete forslag og anbefalinger fra praksis.

Anbefalinger til uddannelsesledere/rektorer

 • Skab rammer for at der kan holdes ugentlige trivselssamtaler med eleverne
 • Lav humoristiske opmuntrende videoer til elever og ansatte
 • Struktur – overvej at lave skema om til halve eller hele dage med et fag, og så få skift som mulig
 • Behold en hjemmeundervisningsdag en gang om måneden når Corona er slut, så man holder det ved lige
 • etc...

Anbefalinger til undervisere

 • Sænk forventninger/vær opmærksom på elevernes arbejdsmængde
 • Ta ja hatten på 
 • Klar og enkel struktur på timen – klare mål og produktkrav.
 • Hold kontakten så det ikke bare bliver ”arbejd selv”
 • Prioriter gruppearbejde
 • etc 

 

Eksempel fra praksis

CORONADUKS

 

Foregrib ensomhed og isolation ved at udpege/vælg een lev der har ansvar for at holde kontakt til eventuelle hjemsendte/karantæneramte elever

Fire workshops afholdt

Under kyndig styring af Lea og Anne er skoleledere og undervisere blevet guided igennem 4 online workshops.

Det har udover god erfaringsudveksling givet helt konkrete input til indholdet i det kommende inspirationsmateriale.

Eksempel fra praksis

KENDER DU TYPEN?

 

Giv indblik i hinandens liv med lidt online-smalltalk.  Lav f.eks quiz hvor eleverne på skift stiller nogle spørgsmål som de andre skal gætte, men de filmer. F.eks: Hvad spiser jeg til morgemad i dag? Havregryn eller boller? Lad underviseren starte, så eleverne også får et indblik i hans/hendes liv. 

Anbefalinger til elever 

 • Marker for dig selv når skoledagen er slut, f.eks gå en tur
 • Sid klar ved et bord når timen starter.
 • Slå dit kamera til, særligt ved gruppearbejde og en til en.
 • Meld dig på banen – det kræver aktivitet at få god undervisning
 • Hold dine pauser væk fra skærmen
 • etc

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg