Spring til indhold

Projekt: Undervisningsmiljø - på afstand!

header image
billede
STforelæsning_laptops.jpg

Corona-nedlukningen af samfundet, har betydet, at langt størstedelen af elever på ungdomsuddannelserne har og stadig modtager fjernundervisning i en længere eller kortere periode. Men hvordan skaber vi et godt undervisningsmiljø i det virtuelle læringsrum?

Faglig og social trivsel under corona

Med støtte fra Region Midtjylland’s Uddannelsespulje vil DCUM, i samarbejde med Mercantec, Randers Statsskole og Aarhus TECH indsamle viden og udvikle praktiske værktøjer, der kan styrke undervisningsmiljøet i fjernundervisningen. 

Projektet ’Det gode undervisningsmiljø på afstand’ har til formål at skabe de bedste forudsætninger for elevernes trivsel, under de nye og forandrede vilkår, som følge af Covid-19. Såvel fagligt som socialt.

 

Udvikles af elever og lærere

På baggrund af interviews og udviklingsworkshops med elever og undervisere på Randers Statsskole, Mercantec og Århus Tech, vil DCUM indsamle viden om best practice, og sammen med ungdomsuddannelserne udvikle et konkret og praksisnært inspirationsmateriale, der kan bidrage til at styrke undervisningsmiljøet i undervisning på afstand.

Projektets tre pejlemærker:

  • Eleverne skal være medskabere af ny viden og praksis på området

  • Fagprofessionelle skal vidensdele på tværs af institutionerne

  • Projektets resultater skal gøres tilgængelige og brugbare for andre uddannelsesinstitutioner

 

Vi søger svar på spørgsmålene

 

  • Hvad har skolerne oplevet som særligt udfordrende og hvad har fungeret særligt godt set fra elevperspektiv og fagprofessionelles perspektiv?

  • Hvordan sikres motivation og fastholdelse?

  • Hvordan understøttes fællesskaber og relationer på bedste vis?

  • Hvordan understøtter fagprofessionelle bedst sårbare og udsatte elever? 

 

Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Lea Høxbroe Jeppesen eller pædagogisk konsulent Anne Sindal

Projektleder

Lea Høxbroe Jeppesen

[email protected]

72 26 54 01

Se andre DCUM projekter på ungdomsuddannelsesområdet

læs mere

 

 

projNYT500smal.png

 

 

vidensindsamling november 2020

Indledende interviews med 35 elever, skoler, og undervisere viser at online læringssituationer er særligt følsomme i forhold til

 

  • struktur og rammer for undervisningen
  • socialt fællesskab på holdet/klassen
  • inddragelse af eleverne i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen

 

 

 

 

 

Workshops november 2020

Under kyndig styring af Lea og Anne blev skoleledere og undervisere guidede igennem 3 online workshops.

Det har udover god erfaringsudveklsing givet helt konkrete input til indholdet i det kommende inspirationsmateriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg