Spring til indhold

Det gode undervisningsmiljø

header image
Af KOM
billede
Barn_turkisVæg.jpg

Det gode undervisningsmiljø – sæt spot på jeres fysiske rammer

Fysiske rammer og måden vi indretter os på spiller en stor rolle for måden vi er sammen på. Det gælder også i pædagogisk praksis, hvor alt fra rumdeling, møbler, belysning, farver og stemning er med til at præge undervisningsmiljøet og den daglige pædagogiske praksis.

 

Vi kender det godt. Mødes vi i et formelt auditorium eller et inspirerende mødelokale med whiteboards og kunst på væggene stiller det forskellige betingelser for måden vi er sammen på og får os automatisk til at indtage forskellige roller.

Derfor er skolens fysiske rammer selvfølgelig heller ikke uden betydning, når vi taler det gode undervisningsmiljø.  Det vi pædagogisk ønsker at fremme bør de fysiske rammer også understøtte.

Understøtter de fysiske rammer f.eks. variation og bevægelse? Er det inspirerende og motiverende at opholde sig på skolen? Bidrager de fysiske rammer til trivsel og fællesskab?

Her på siden kan du finde viden og værktøjer samt inspiration og konkrete eksempler på, hvordan andre skoler har indrettet sig og sammentænk pædagogik og fysiske rammer. Siden bliver løbende opdateret med nye artikler og værktøjer.

 

 

Ofte er indretningsprocesser også forbundet med forandringsprocesser, hvor nye fysiske rammer kræver, at personale og elever er motiverende for ændre ved hidtidige vaner, adfærd eller kultur. Her finder du også viden og værktøjer, som kan inspirere i jeres lokale moderniserings- og indretningsprocesser

Ønsker du at vide mere? Klik her