Spring til indhold

Projekt: Rum til Alle - det gode undervisningsmiljø på FGU

header image
billede
DCUM #1 EUC low (18 of 26).jpg (1)

Sammen med 6 FGU-skoler har DCUM lavet et inspirationsmateriale, der sætter fokus på, hvordan FGU kan arbejde med at styrke det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Materialet følges til dørs af to gratis webinarer.

FGU er en vigtig del af det samlede uddannelsestilbud i Danmark og varetager en central rolle i forhold til at gøre unge klar til uddannelse og erhverv. FGU blev oprettet i 2019 og varetager både AGU, EGU og PGU. Det betyder, at de 85 FGU skoler rummer en stor diversitet både ift. elever og ansatte.

Det stiller store krav til de fysiske rammer og den pædagogiske praksis og det kalder på viden om, hvordan FGU skolerne kan arbejde målrettet med at sikre et godt fysisk, æstetisk og psykisk undervisningsmiljø. Med projektet styrkes FGU skolerne i at skabe et undervisningsmiljø, der tager højde for den diversitet skolerne rummer.

 

  

Projektets fokus

  • Hvordan kan FGUs fysiske rammer understøtte skolens pædagogiske praksis?

  • Hvilke gode erfaringer har FGU skolerne gjort sig ift. at styrke undervisningsmiljøet?

  • Undervisningsmiljøloven og FGU skolerne

For at kvalificere projektets materiale har vi suppleret egne eksperters viden med interviews af ledere og undervisere fra FGU Randers, FGU Midt og Sydfyn, FGU Ålborg og FGU Midtjylland. Derudover har vi talt med elever fra FGUs elevorganisation Modstrøm. 

De fysiske rammer og undervisningsmiljøet

De fysiske rammer kan anvendes aktivt til at understøtte skolens pædagogiske praksis og herigennem understøtte arbejdet med et inspirerende undervisningsmiljø. 

F.eks. kan indretning, farver og udsmykning skabe en imødekommende stemning, der styrker elevens oplevelsen af skolen som et trygt miljø at udvikle sig i. Det samme gælder møbler og belysning, der kan bruges aktivt til at styrke særlige pædagogiske situationer som f.eks. feedback og formidling .

Tilgængelige undervisningsmiljøer, der har det rette grad af åbenhed og transparens, kan også være en måde at understøtte teamsamarbejde blandt lærerne.

 

Inspirationsmaterialet

Projektets erfaringer er samlet i inspirationsmaterialet Rum Til Alle. Materialet stiller bl.a. skarpt på fællesskab og elevinddragelse og på hvordan det fysiske og æstetiske miljø kan bidrage til at løfte den pædagogiske opgave på FGU. Udover de konkrete eksempler på, hvordan FGU kan styrke undervisningsmiljøet indeholder materialet også en guide til undervisningsmiljøloven.

Bestil Inspirationsmaterialet Rum Til Alle

 

 

 

Tirsdag 30. november: Webinar om mobning, regler og lovgivning. Annika Hellegaard fra DCUM gennemgik i hovedtræk det fællesskabsorienterede mobbesyn og lovgivning omkring mobning i forhold til FGU. Efterfølgende var det tid til spørgsmål til Annika.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Maria hvis du vil vide mere om projektet.

Maria Hummelmose

udviklingskonsulent

[email protected]

telefon: 72 26 54 11

 

 

 

 

 

Tirsdag 7.december: Webinar om de fysiske rammer på FGU. Emma Nielsen fra Carlberg fortalte, hvordan de fysiske rammer har betydning for elevernes motivation på FGU. 

Anne-Marie Kjærsgaard Pedersen fra FGU trekanten fortalte om arbejdet med at inddrage eleverne i indretningen af de fysiske rammer i faget PASE.

 

Tilmelding til webinarer om undervisningsmiljø på FGU

Tid og sted

Sæt kryds ved de/de webinarer du ønsker at deltage iNår du tilmelder dig dette accepterer du samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig informationer ifbm webinaret. Du kan læse mere HER.