Spring til indhold

Undersøgelse: Psykisk sårbare elever på EUD

header image
billede
STElever_bænke.jpg

I denne rapport stiller DCUM skarpt på psykisk sårbare unges undervisningsmiljø på erhvervsuddannelserne. Gennem en række interviews giver vi eleverne en stemme i debatten om støttemuligheder på erhvervsuddannelserne.

Rapporten giver dyb indsigt i, hvordan det opleves at være sårbar ung og under uddannelse. Den giver samtidig en forståelse af, hvad de psykisk sårbare unge forstår ved et godt støttemiljø. Psykisk sårbarhed er en kompleks størrelse. Det opstår i spændingsfeltet imellem den unges personlige/sociale liv og uddannelseslivet. Psykisk sårbarhed påvirker elevens uddannelsesdeltagelse, motivation og læringsudbytte i negativ retning.

20070425-099.jpg
Mathilde
19 år

"Jeg var hele tiden sur og ked af det og jeg vidste ikke hvorfor. Så jeg følte ikke jeg skulle være her, for jeg gjorde jo ikke nogen glade"

 

Hent rapporten her

 

Hent sammendrag af rapporten her

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

 

  • Eleverne savner tydelige og overskuelige støttemiljøer med gennemgående støttepersoner   • Elevernes uddannelsesforløb påvirkes kraftigt af udfordringer i både privatlivet og på skolen  • Omgivelsernes accept, gode relationer og rummelige elevfællesskaber er afgørende for psykisk sårbare elever

 

Bestil trykt udgave af af rapportsammendrag i DCUMs materialeshop

bestil