Spring til indhold

DCUM-vejledning: Undervisningsmiljørepræsentanter ungdomsuddannelser

header image
billede
STværksted.jpg

Ifølge Undervisningsmiljøloven har elever og studerende ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter til at varetage deres interesser over for uddannelsesinstitutionens ledelse. 

Undervisningsmiljørepræsentanter bidrager konkret til, at uddannelsesinstitutionens arbejdsmiljøgrupper i højere grad inddrager undervisningsmiljøet, når de træffer beslutninger.

Udover at give elever og studerende en bedre mulighed for at øve indflydelse på ledelsens beslutninger omkring sikkerhed og sundhed på uddannelsesinstitutionen, bidrager det også til at give den enkelte elev større forståelse for, hvad man hver især kan og bør gøre for at fremme et godt undervisningsmiljø.

Find mere information om undervisningsmiljørepræsentanter i vejledningen.

Hent vejledningen her:     

Få hjælp til UMV'en på jeres uddannelsesinstitutionens med DCUMs værktøj, UMV Sådan! til Ungdomsuddannelserne

læs mere

Hvem fortjener 100.000 kr?

Hvert år uddeler undervisningsministeren 100.000 kr. til en skole eller uddannelsesinstitution, der har gjort noget særligt for undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøprisen gives til en lærer, elev, klasse, årgang, lærergruppe, skole eller et uddannelsessted, der har gjort en særlig indsats for elevernes eller de studerendes undervisningsmiljø. Den særlige  indsats kan både vedrøre det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Pengepræmien tilfalder skolen eller uddannelsesstedet.


læs mere
SMSkatere.jpg