Spring til indhold

Hvis uddannelsesstedet har problemer med mobning


 • Henvendelse om mobning

  Hvis du som skoleleder bliver opmærksom på problemer med det psykiske undervisningsmiljø fra elever/forældre/personale eller andre, skal du i første omgang vurdere, om der er tale om en mobbesituation.

  Den typiske vurdering vil indbefatte en drøftelse med relevant pædagogiske personale med henblik på at identificere tegn på mobning.

  Brug eventuelt DCUMs værktøj 'Hvornår er det mobning?' .

  Vær opmærksom på, at mobning kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Under afdækning af problemet bør relevante personer involveres.

 • Hvad skal skolen gøre?

  Hvis I som uddannelsessted har vurderet, at der er tale om mobning, skal I træffe de nødvendige ’her-og-nu’ foranstaltninger. Indenfor 10 arbejdsdage efter at skolen er blevet opmærksom på et problem med mobning, skal I desuden have udarbejdet en handlingsplan, der beskriver hvilke foranstaltninger, der vil blive sat i værk på kort og lang sigt.

  Handlingsplanen skal revideres efter behov. Brug evt. skabelonen 'Handlingsplan'.

  10-dages fristen løber fra det tidspunkt, hvor en medarbejder på uddannelsesstedet eller den kommunale forvaltning for kommunale uddannelsessteder bliver informeret om et givent problem.

  Det er en del af lovens formål, at hver enkelt uddannelsessted skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe mobning til ophør. Uddannelsesstedet kan f.eks. igangsætte en pædagogisk proces i og omkring klassen/gruppen hvor mobningen foregår. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at arbejde med gruppe-kulturen for at bringe mobning til ophør. Vi anbefaler, at uddannelsesstedet noterer handlingsforløb, overvejelser og sagens gang, samt aftaler med implicerede. Det giver dig og andre mulighed for at gennemlæse forløbet og bevare overblikket over jeres aftaler, hvilket kan lette processen i en eventuel efterfølgende klagesag.

  Du skal sørge for at informere berørte elever (samt evt. forældremyndighedsindehavere) om indholdet af handlingsplanen.