Spring til indhold

Her indbringer du en klage


Når I har førstebehandlet en klage, har I pligt til at videresende sagen til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis klager ikke mundtligt eller skriftligt har erklæret sig tilfreds med afgørelsen.

Læs mere under menupunktet ’Klager over håndtering af mobning’.

BEMÆRK, at skolen skal fortsætte med det arbejde, man har vedtaget lokalt, selv om klagen sendes ind til endelig afgørelse i Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Klageinstansens behandling af klagen har altså ikke opsættende virkning.

Når I videresender en sag til klageinstansen, skal I vedlægge alle sagens relevante dokumenter. Det er en god ide at have dokumenterne klar og have scannet dem sammen til én samlet fil i nedenstående rækkefølge, inden I begynder indbringelsen.

Det drejer sig om følgende dokumenter:

  • Klagen
  • Uddannelsesstedets afgørelse og klagers bemærkninger.
  • Elevens perspektiv på sagen jævnfør FN’s børnekonvention art. 12
  • Uddannelsesstedets antimobbestrategi (Skabelon hertil kan findes her).
  • Uddannelsesstedets undervisningsmiljøvurdering (UMV).
  • Andet materiale, som skønnes relevant for den konkrete sag, herunder relevante notater. 

Desuden disse dokumenter, hvis I har udarbejdet sådanne:

  • Uddannelsesstedets handlingsplan vedrørende den konkrete situation (Skabelon hertil kan findes her).
  • En redegørelse for de midlertidige foranstaltninger, som uddannelsesstedet evt. måtte have iværksat.
  • Den seneste nationale trivselsmåling for elevens klasse. 

OBS: Den Nationale Klageinstans mod Mobning kan indhente andet materiale, som vurderes at være relevant for klagesagsbehandlingen.

Indsend klagen ved at udfylde og indsende nedenstående formular.

Klageinstansen vil herefter vurdere sagen og træffe skriftlig afgørelse.

Afgørelsen sendes til klager og til skolebestyrelsen. Klageinstansen sender dermed ikke afgørelsen til klagebehandleren, men til den klageansvarlige.

 

 

Udfyld skemaet for at indsende en klagesag

felter med * skal udfyldes

Elevens oplysninger

Uddannelsesstedets oplysninger

Øvrige oplysninger

Vedhæft filer

Klik for at indsende din formular