Spring til indhold

Plads til mænd på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

STdreng_i_stol.jpg

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle vandt Undervisningsmiljøprisen 2015 i kategorien ’voksen- og videregående uddannelser’.

Læs mere

Bedre trivsel med ve-og-vel-udvalg og antihierarki

STGruppearb.jpg

Elevrådsarbejdet på Støvring Gymnasium har skabt større fællesskabsfølelse og mindre hierarki mellem årgangene.

Læs mere

Meget mere end bare en skole

STGruppearb.jpg

Esbjerg Gymnasium er gået fra at være en kedelig betonklods, til at være et moderne læringsmiljø med stort elevengagement.

Læs mere

Kursistråd, skolemor og mentorer sikrer udvikling og trivsel

STPige_orange.jpg

HF & VUC Fyn har gennem mange år arbejdet strategisk på at skabe et godt undervisningsmiljø. Uddannelsesstedet har ladet sig inspirere af begreberne schoolbu...

Læs mere

Almen dannelse og nærdemokrati giver trivsel og gode beslutninger

STværksted.jpg

For at styrke elevernes indflydelse på deres hverdag og den daglige drift på Århus Produktionsskole har skolen ansat en trivselsmedarbejder, der fungerer som...

Læs mere

Almen dannelse for de få er et selvmodsigende mål

STGruppearb.jpg

Hvad kan almen dannelse siges at være i dag?

Læs mere

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere