Spring til indhold

Undersøgelser

STglaslokale.jpg

trivselsmålinger, rapporter, interviewundersøgelser, forskning, m.m.

Læs mere

Værktøjer og inspiration

STdreng_høretlf.jpg

metodehåndbøger, inspirationshæfter, dialogmateriale...

Læs mere

Webinar: Sådan skaber vi det gode undervisningsmiljø -på afstand

læs mere
STpige_rødhåret.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg