Spring til indhold

Undervisningsmiljøet på ungdomsuddannelserne 2007

header image
billede
ST3drenge.jpg

DCUM har i samarbejde med Metode og DokumentationsCentret afdækket, hvordan undervisningsmiljøet på ungdomsuddannelser påvirker elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed.

Undervisningsmiljøer på ungdomsuddannelser - Elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed er en kvalitativ undersøgelse af, hvordan undervisningsmiljøet påvirker elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed. Alle ungdomsuddannelser modtager i uge 8 et gratis eksemplar af rapporten.

Rapporten tegner i Del I et rigt billede af, hvad både elever, lærere og ledere finder væsentligt i undervisningsmiljøet samt hvad der konkret påvirker elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed på en række ungdomsuddannelser.

I Del II giver rapporten et bud på, hvilke indsatsomrder inden for undervisningsmiljøet på ungdomsuddannelserne, DCUM kan understøtte, herunder hvilke konkrete inspirationsmaterialer, der kan udvikles. Rapporten indeholder også anbefalinger og konkrete forslag til, hvad de enkelte skoler kan gøre for at forbedre undervisningsmiljøet.

Undersøgelsen er gennemført for DCUM af Metode og DokumentationsCentret, Århus Amt på 14 forskellige skoler i Øst- og Midtjylland i 2006. De deltagende skoler er fordelt på: to almene gymnasier, to handelsskoler, to tekniske skoler, to social- og sundhedsskoler og to produktionsskoler. Skolerne er anonyme i rapporten.

Målrettede resultater i pixibøger


I fem pixibøger er resultaterne fra Undervisningsmiljøer på ungdomsuddannelser målrettet tekniske skoler, gymnasier, social- og sundhedsskoler, produktionsskoler og handelsskoler.

Ungdomsuddannelserne er i deres udgangspunkt vidt forskellige med hensyn til fag, formål, indhold og elevgrundlag. Pixibøgerne sammenfatter alle de resultater angående trivsel, læring, sundhed og sikkerhed, der knytter sig til hver af uddannelsestyperne. Undersøgelsesresultaterne bliver dermed formidlet i en mere overskuelig og lettilgængelig form.

Hent undersøgelsen: 

      

STpige_rødhåret.jpg

Find alle rapporterne her

læs mere