Spring til indhold

Undervisningsmiljøet på erhvervsuddannelserne 2009

header image
billede
ST3drenge.jpg

En rapport hvori DCUM evaluerer initiativet ”Bedre skolemiljø” og undervisningsmiljøvurderinger.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har på foranledning af Undervisningsministeriet evalueret initiativet ”Bedre skolemiljø” på erhvervsuddannelserne. Evalueringen har til formål at afklare, hvordan og hvorvidt initiativet om bedre skolemiljø har påvirket undervisningsmiljøet på erhvervsuddannelserne.

Som supplement til evalueringen af initiativet om bedre skolemiljø blev DCUM også bedt omat kortlægge skolernes fokus på skolemiljø, herunder metoder, værktøjer og udbredelse samt kortlægge skolernes arbejde med undervisningsmiljøvurderinger. Formålet er at skabe et
overblik over, hvor meget, hvordan og hvor kvalificeret erhvervsskolerne arbejder med undervisningsmiljøet og undervisningsmiljøvurderingen.

Undersøgelsen er gennemført med fokus på, hvordan erhvervsskolernes ledelse forstår deres undervisningsmiljø. Undersøgelsen og rapporten skal læses i det perspektiv og ikke forstås
som et dækkende billede af undervisningsmiljøet på erhvervsuddannelserne, hvor både ledelsen, medarbejdernes og elevernes synsvinkler indgår.

Rapporten konkluderer, at de fleste erhvervsskoler prioriterer arbejdet med et godt undervisningsmiljø højt.  Erhvervsskolernes ledelser er bevidste om, at et godt undervisningsmiljø er vigtigt for elevernes trivsel, motivation og læring prioriterer, og de er klar over, at det er vigtigt at inddrage elevernes synspunkter i arbejdet med at skabe et godt undervisningsmiljø.

Hent undersøgelsen her:

     

20070425-027.jpg

Få hjælp til UMV'en på jeres erhvervsskole med DCUMs værktøj, UMV Sådan!

læs mere