Spring til indhold

UMV 2003

header image
billede
SMPige_Ipad.jpg

DCUM's undersøgelse af skolers og uddannelsesinstitutioners arbejde med undervisningsmiljøvurdering.  

DCUM spurgte i september 2003 samtlige 4183 skoler og uddannelsesinstituationer, der er omfattet af undervisningsmiljøloven, hvor langt de var kommet med udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger (UMV) og med valg af undervisningsmiljørepræsentanter (UMR).

I alt svarede 1772 på de elektroniske spørgsmål, hvilket er lig med 42%. DCUM anser svarprocenten for at være så lille, at vi ikke kan konkludere på undersøgelsen. Af hensyn til interesseredes orientering har vi alligevel valgt at offentliggøre landsresultatet her, dog med en opfordring til at man tager forbehold for det spinkle grundlag.

Hent undersøgelsen:

Undersøgelse af skolernes UMV 2003