Spring til indhold

Skolestøj 2

header image
billede
SM2pigerExt

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø - om lydmiljø og dets betydning for et godt arbejdsmiljø i folkeskolen

Projekt ”Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø - lydmiljøets betydning for et godt arbejdsmiljø i folkeskolen, SkoleStøj 2” er et fælles studie mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Aarhus Kommune og DCUM. Studiet er basseret på et tidligere studie foretaget af NFA, kaldet ”Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde” – I daglig tale ”Projekt SkoleStøj 1”.

Skolestøj 1 viste, at der er en sammenhæng mellem støj, akustik og lærernes arbejdsmiljø. I Projekt Skolestøj 2 ønskede NFA som hovedprojekt at lave et forskningsprojekt som et akustisk interventionsstudie. Projektet udførtes i forbindelse med ombygninger af to skoler i Aarhusområdet inden for rammerne af RULL-projektet, Rum til Leg og Læring, som har til formål at skabe spændende og fremtidssikrede læringsrum i skoler, dag- og fritidstilbud i Aarhus.

Skolestøj 2 skal dermed ses som et større forskningsprojekt, hvor undersøgelserne vedrørende akustik, støj og lærernes helbred og arbejdsmiljø er udført af NFA. Danmarks Tekniske Universitet har stået for målinger af kuldioxidniveauerne i klasselokalerne, og DCUM var ansvarlig for undersøgelserne vedrørende elevernes psykiske og fysiske undervisningsmiljø samt eventuelt forøget potentiale for deres indlæring.

Det overordnede formål med DCUM’s del af projektet var derfor at skabe viden om, i hvor høj grad bedre trivsel kan opnås gennem forbedringer i lydmiljøet. For at opnå dette gennemførtes en kontrolleret akustisk intervention på to folkeskoler, hvor der blev lavet en sænkning i efterklangstiden fra 0,6 til 0,4 sekunder.

Projektet er endelig afsluttet ultimo 2014 og erfaringerne vil indgå i DCUM’s fremtidige arbejde for et godt undervisningsmiljø. For yderligere informationer kan du kontakte Rasmus Challi på email: [email protected] eller telefon 722 654 08

få mere at vide om indeklima i folkeskolen med DCUMs indeklimaguide

læs mere

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere